SETI League logo SETI SuperStar Award

SLOVENSKE SETI STRANI
Leta 2000 sem postal prostovoljni regonalni koordinator SETI league za Slovenijo.
S tem sem dobil predvsem razne dolznosti, kot so:


Nekaj opomb za slovenske bralce:

Tekste, ki imajo na zacetku opombo "Translated from:angleski original" sem v glavnem dobesedno prevedel iz angleskih originalov na straneh SETI League, ceprav so mestoma pisani na kozo ameriskih bralcev in trzisca, ali pa se jaz popolnoma ne strinjam z napisanim. Teksti, ki te opombe nimajo, in pa vsi teksti na straneh, ki zgoraj levo nimajo znaka SETI League, pa so zrasli na mojem zeljniku in izrazajo moj pogled na stvari. Mislim, da je taksna delitev se najbolj postena, tudi kar se copyrightov tice.

Kar pa se jezikovnih zadev tice: neme garbat, cejkej pulublansk preveden.

Manjkajoce stresice na CSZ

Kaj je to SETI?

SETI je kratica za angleske besede 'Search for Extraterrestrial Inteligence', kar pomeni iskanje zunajzemeljske inteligence. Prvi poskusi segajo v sestdeseta leta prejsnjega stoletja, ko je Frank Drake v projektu 'ozma' prvic poskusal ujeti radijske signale morebitnih inteligentnih bitij izven nasega osoncja z anteno radioastronomskega observatorija v Green Banku v Zahodni Virginiji. V tistih letih je uradna akademska znanost na te stvari gledala rahlo postrani, saj so nekako bolj spominjale na sci-fi in ezoteriko, kot pa na resno znanost. V zadnjem desetletju dvajsetega stoletja pa je prislo do odkritij v astronomiji in biologiji, ki so vecino znanstvenikov prepricala, da je precej malo verjetno, da bi bili mi cisto sami v tem velikanskem vesolju, tako da je SETI danes povsem ugledna disciplina. Danes je v svetu vec organizacij in skupin, ki delujejo na podrocju SETI, n. pr. SETI League, SETI Institute, Harvard SETI, Columbus Optical SETI in mnogi drugi. Najbolj splosno znan je verjetno projekt skupine na univerzi Berkeley SETI@home, 'screen saver', ki medtem ko uporabnikov racunalnik nima drugega dela, analizira signale, ki jih je sprejel SETI sprejemnik v Arecibu. Tu je nekaj linkov na domace strani raznih SETI projektov.


Kdo ali kaj je SETI League?

(Translated from angleski original)

SETI League je mednarodna zveza amaterskih in profesionalnih radijskih astronomov, radio amaterjev, mikrovalovnih eksperimentalcev in navdusencev za digitalno procesiranje signalov, ki so se zdruzili, da bi na sistematicen znanstven nacin iskali verodostojne dokaze obstoja inteligentnega zivljenja izven Zemlje.

SETI League je bila ustanovljena leta 1994 kot neprofitna (ameriski drzavljani lahko clanarino in druge prispevke uveljavljajo kot davcno olajsavo) izobrazevalna in znanstvena organizacija, ki se financira iz prispevkov clanov in ima sedez v drzavi New Jersey, ZDA. Pisarne ima v mestu Little Ferry NJ, raziskovalni laboratorij pa v Cogan Station, PA. Maja 2000 je imela malo manj kot 1200 clanov v 59 drzavah in vseh 50 zveznih drzavah ZDA, in skoraj 100 privatnih radijskih teleskopov.

SETI league je bila ustanovljena kot odgovor na ukinitev financiranja SETI programa pri NASA s strani ameriskega kongresa v oktobru 1993. Pred tem je NASA vzdrzevala skromen vendar kredibilen SETI program s sedezem pri NASA Ames Research Center, Mountain View CA. NASA je s tem programom zacela 12 oktobra 1992, na petstoto obletnico Kolumbovega prvega potovanja. Projekt je trosil desetinko procenta proracuna NASA, oziroma pet centov na leto na drzavljana ZDA. Z ukinitvijo tega programa je kongres primankljaj v zveznem proracunu zmanjsal za 0.0006%.

Od prvih zacetkov v letu 1960 je teklo ze vec ducatov SETI programov. Od takrat je bilo sprejetih nekaj zanimivih mikrovalovnih signalov, ki so verjetno izvirali iz vesolja in jih ni bilo mogoce razloziti z do zdaj znanimi naravnimi pojavi. Dosedanji rezultati sicer niso prepricljivi, vendar pa so dobra spodbuda za nadalnje delo. SETI League je ena od skupin v svetu, ki si prizadevajo za privatizacijo SETI.

Se nekaj tekstov, prevedenih z domacih strani SETI League:

Moja SETI stran v anglescini
Moja domaca stran (v anglescini)
Moje ostale slovenske strani


Copyright info