ZRDej in spremljajoči dokumenti

 

Tu je kratka zgodovina nastanka ZRDej in vsi spemljajoči dokumenti, ki so ob tem nastajali.

Od uveljavitve zakona o društvih se je naša organizacija znašla pred problemi, ki jih še do danes ni uspela razrešiti. Kratek opis situacije in razmišljanja o nastalem položaju so podali bivši predsedniki v sestavku Mi smo malo žalostni, ki je bil objavljen tudi v CQ ZRS.

Že pred tem je UO ZRS poizkušal s Predlogom za spremembo Zakona o elektronskih komunikacijahZEKOm-B. S predlogom smo bili pozni, zato nam je Ministrstvo za gospodarstvo predlagalo, da sami napišemo zakon o radioamaterski dejavnosti. Dopis Ministrstva za gospodarstvo je bil predstavljen na 37. Konferenci ZRS. Ozadje nastanka in cilji zakona o radioamaterski dejavnosti so bili predstavljeni in poslani v vse radioklube.

Na tej podlagi je nastal Predlog osnutka zakona o radioamaterski dejavnosti (ZRDej)  in Osnutek obrazložitve ZRDej.

Vzporedno s predlogom osnutka zakona so nastajali tudi spremljajoči podzakonski delovni dokumenti:

Pravilnik o radioamaterskih radijskih postajah in njihovi uporabi. (PRRP)

Pravilnik o radioamaterskem klicnem znaku. (PRKZ)

Pravilnik o objektih za radioamatersko radijsko postajo. (PORRP)

Kodeks aktivnosti radioamaterjev ob nesrečah in nevarnostih. (ARON)

Ostali dokumenti, ki so nastali pri pojasnjevanju ZRDej:

Razlaga financiranja ZRS po ZRDej.

Tabela kalkulacije financ ZRS po ZRDej.

Zaradi kršenja statuta organizacije in nestrinjanja z načinom protipravnega ravnanja akterjev na 38. redni letni konferenci ZRS sem (Franci – S51RM) podal naslednjo Odstopno izjavo.