S59ABC

The 1st. radioamateur station in Slovenija,
since 1951 located in Maribor

PredstavitevProjektiČlaniPovezaveObvestila

Zgodovina:

Jubilejna QSL karta ob 70-ti obletnici radiokluba.

QSL S59ABC (431 kiB)

Začetki delovanja radiokluba "MARIBOR" segajo v leto 1946, ko se je skupina radioamaterjev - entuziastov začela zbirati v majhni sobici na Lentu. Na pobudo in predlog glavnega odbora za Tehniko in šport, so spomladi 1947 izvolili svoj prvi upravni odbor. Kljub prostorski in materialni stiski se je v radioklubu veliko delalo in še več učilo. Radioklubu Maribor - Center je bil dodeljen leta 1951 prvi znak kot priznanje Zveze radioamaterjev Jugoslavije za vsestransko prizadevno in aktivno delo kluba, kajti v tistem času je bil med najboljšimi klubi v takratni državi. To leto štejemo kot uradni začetek delovanja radiokluba S59ABC.
Radioamaterstvo Maribora v dveh zbornikih in v okoli 5000 slikah v obdobju od 1924. do 2016. leta.

Radioklub - danes:

Nadaljujemo tradicijo ustanoviteljev ki temelji na razvijanju takšnih aktivnosti, ki spodbujajo ustvarjalne želje članstva in širimo svoje znanje na področju radoiamaterstva in elektronike. Trenutno (junij 2017) je v klubu zbranih 62 članov.

Sedež radiokluba S59ABC: Bezjakova 151, 2341 Limbuš - Pekre
Davčna številka: SI 89724593
Uradne ure: vsako sredo od 17.00 do 19.00 ure.
Predsednik radiokluba MARIBOR: Bojan Majhenič - S52ME
Telefon: +38641781949
E-mail: s59abc@hamradio.si

V počastitev oziroma za obeležje prehoda v novo tisočletje je upravni odbor radiokluba "MARIBOR" sklenil, da zaprosi Zvezo radioamaterjev Slovenije za izdajo posebnega znaka S52OOO. Klicni znak je v uporabi od začetka leta 2000. Vzpostavljenih je bilo preko 5000 zvez in marsikateremu radioamaterju je ostal v prijetnem spominu. Je edini klicni znak v Sloveniji, ki morda tudi na takšen način predstavlja našo državo v svetu. Vsem članom radiokluba, ki so preko radioamaterskih valov ponesli znak S52OOO po svetu, se iskreno zahvaljujemo. (upravni odbor) - (avgusta 2017 je S51NO posodobil podatke)

Oblikovanje spletne strani:
Danilo Majhenič (@) 2015