O KLUBU
ARG
PACKET
------

RADIOKLUB ORMOŽ

21. junij 1964

ustanovitev radiokluba Ormož. Ustanovitelj in prvi predsednik je bil Drago Turin, tajnik pa Ivan Švajgl. V Središču ob Dravi je delovala primopredajna sekcija, njen vodja je bil Franc Novak. Radioamaterji so vzpostavljali radijske zveze na kratkem valu v glavnem na radijski postaji v klubu, saj je takrat le malo radioamaterjev imelo postaje doma. Zaradi prostorskih problemov in finančne stiske je po šestih letih aktivnost upadla in delo v klubu je zamrlo.

Junij 1978

Delo v radioklubu je ponovno zaživelo po zaslugi Ivana Švajgla, ki je s pomočjo mlajše generacije amaterjev ponovno organiziral aktivnosti v klubu. Novi operaterji so se aktivirali predvsem na UKV področju. Mlajši radioamaterji so se pričeli ukvarjati z amatersko radiogoniometrijo, kjer se sedaj dosegajo odlične rezultate in so tudi stalni člani slovenske ARG reprezentance.

Januar 1999

Skupina članov kluba je postavila packet vozlišče Supervozelj na Humu in s tem omogočila članom delo na hitrem packet radiu na 1,2 GHz, in tudi delo na internetu preko radijske postaje. V akciji smo sodelovali: Jože Kosi - S57UOI, Dušan Prapotnik - S56SQP, Ivan Lazar - S56TQL, Ivan Švajgl - S51KV, Anton Rizman - S56UNT in Andrej Krajnc - S56SQA. V naslednjem letu smo opravili posodobitev packet vozlišča, za boljšo povezavo na frekvenci 2,3GHz Hum–Pohorje pa smo postavili parabolo premera 1,5 m.

Zahvaliti se moramo za pomoč s strani radioamaterjev iz radiokluba Maribor. Pri postavitvi packet vozlišča so nam pomagali: S51UL-Ivo, S52HI-Janko, S51NO-Stane, S56BZK-Goldi, S56SAC-Aleš.

Ivan Švajgl S51KV

Jože Kosi S57UOI

Tem pa lahko tudi pošlješ pošto:

Ivan Lazar S56TQL hanzi.lazar@email.si
Jože Kosi S57UOI joze.kosi@homemade.net
Ivan Švajgl S51KV ivan.svajgl@homemade.net
Anton Rizman S56UNT anton.rizman@homemade.net
Andrej Krajnc S56SQA andrej.krajnc@homemade.net
Damjan Rizman