Kranjska Gora, znano zimsko in letno sportno sredisce v zgornjesavski dolini, zadaj v oblakih z leve proti desni vrhova Razor (2601m) in Prisojnik (2547m).

Leta 1995 je v Kranjski Gori zivelo 1605 prebivalcev. Je grucasto naselje v zgornjesavski dolini, ki lezi na 809m nadmorske visine ob sotocju reke Save Dolinke in njenega desnega pritoka Pisnice, v katerega se izlivajo vode s severnih ostenj Mojstrovke, (2366m), Prisojnika (2547m), Razorja (2601m) in Skrlatice (2740m). Lezi na prodnem vrsaju ob cesti, ki vodi z Jesenic po Zgornjesavski dolini proti Ratecamin Korenskem sedlu. Od nje se odcepi cesta, ki pelje cez gorski prelaz Vrsic (1611m) v zgornjesosko dolino Trento. Verjetno so se tu v 11. stoletju naselili Slovenci s Koroskega. Staro ime je bilo Borovska ves. Prvic se omenja leta 1326 kot Chrainow. Sem je do zgraditve zeleznice proti Trbizu leta 1870, ki so jo po 2. svetovni vojni opustili, tezil ves zgornji del Gornjesavske doline. Kranjska Gora je bila stara kmecka vas, odvisna od poletnega planinskega pasnistva. bila pa je tudi pomembna furmanska postojanka in ze v prejsnjem stoletju srediscni kraj zgornjega dela Zgornjesavske doline. Se vedno je ohranjena tako imenovana gorica, osrednji vaski trg, okrog katerega so razvrscene gotska zupnijska cerkev vnebovzetja device Marije in nekdanja upravna poslopja. Ze na zacetku tega stoletja je bila letoviski kraj, danes pa je pomembno gorsko in najvecje slovensko zimskosportno sredisce s stevilnimi hoteli, z dvema igralnicama ter sistemom vlecnic in sedeznic na pobocjih Vitranca (1631m). Veliko his je preurejenih v pocitniske domove, na stiku dolin obeh Pisnic pa je zraslo naselje pocitniskih hisic. Kranjska Gora je izhodisce za planinske vzpone v Julijce in Karavanke. tu pa vsako leto prirejajo tudi mednarodna in drzavna smucarska tekmovanja. Prebivalci so zaposleni v domacem kraju in na Jesenicah. Zanimivi so: vec kot sto let stare kmecke hise (muzejsko urejen Liznjekov dom z etnolosko zbirko) in kajzarski domovi, zajezitveno jezerce za hidroelektrarno Kranjska Gora, ki je nastalo nad vasjo v dolini potoka Pisnice, Ruska kapelica ov cesti cez Vrsic, posvecena ruskim vojnim ujetnikom, ki so umrli v 1. svetovni vojni med gradtvijo te gorske ceste, naravni rezervat v dolini Male Pisnice z zavarovanim orjaskim macesnom z obsegom 422 cm in cev znamenitosti v okoliskih gorah (naravni okni na Prisojniku). Tu se je rodil mladinski pisatelj Josip Vandot(1884-1944); njegov literarni junak Kekec daje Kranjski Gori pecat se danes.

Kranjska Gora,
v ozadju greben
Zahodnih Karavank
s Kepo na desni