Ihan
Ihan, na klancu je Ihanska cerkev sv. Jurija, zraven nje na desni je stara osnovna šola.

Po podatkih iz leta 1995 zivi v Ihanu 640 prebivalcev. Ihan lezi na 287 m nadmorske visine. Je obcestno srediscno naselje, ki lezi pb spodnjem toku reke Kamniske Bistrice, na njenem levem bregu, priblizno 4 km severno od njenega izliva v Savo, jugovzhodno od Bericeva. Skozi kraj pelje cesta Domzale-Dol pri Ljubljani. Vzhodno od naselja se vzdiguje nizji gricevnat obod Kamniskobistriske ravni. Ob vznozju Velikega vrha (419m) je zupnijska cerkev sv. Jurija, ki naj bi tu stala za v 10. stoletju. V naselju je velika farma Prasicev, ki mocno onesnazuje okolje. Razvila se je obrt, poraja pa se tudi podjetnistvo.