Groblje

Groblje so zaselek z znamenito barokizirano zupnijsko cerkvijo sv. Mohorja in Fortunata, ki jo je poslikal Franc Jelovsek med letoma 1759 in 1761. Znana je tudi po koncertnih prireditvah. Poleg cerkve je nekdaj stal grad, danes pa je v novozgrajeni zgradbi oddelek Biotehniske fakultete.