NWT 500

Po dokumentaciji DL1ALT sem izdelal analizator vezij ki lahko deluje v frekvenčnem razponu od 50 kHz, pa vse do 550 MHz. Kot generator služi DDS vezje AD9858, kot detektor pa širokopasovni logaritemski detektor AD8307. Uporabi se ga lahko kot generator z preletom frekvenčnega področja, kot merilnik SWR, kot VFO in pa kot merilnik moči mW-meter.

Z računalnikom je povezan preko RS232 povezave pri hitrosti 115200 bps. Na strani računalnika potrebujemo software WinNWT, avtorja DL4JAL.

Celotno vezje je vgrajeno v kovinsko ohišje ELSA analognega modema.

Več o projektu lahko najdete na strani avtorja, tu le še nekaj slik.

Attenuator, spodnja in zgornja stran ter DDS vezje:

2 3 1

Referenčni oscilator z množilnikom in logaritemski detektor ter PIC in MAX232:

4 5

Celotno vezje spodnji in zgornji del:

6 7

Vgrajeno v kovinsko ohišje modema:

8 9

Nekaj meritev:

Pasovno propustni filter za 2m področje

Pasovno propustni filter za 70cm področje

Keramični filter 455kHz 15kHz

Keramični filter 455kHz 5kHz

Kristalni filter FT101 3180kHz 2,4kHz

Kristalni filter FT101 3180 kHz 2,4 kHz (S11 in S12)

Kristal, vezan serijsko

Keramični filter 10,7MHz

Prilagoditev moje R-7000 antene

 

Za opravljanje meritev sem izdelal dodaten logaritemski detektor z vezjem AD8313, ki ima frekvenčno področje od 100 MHz do 2500 MHz (uporaben je od 10 MHz pa vse do 3500 MHz), dinamično področje ima od -10 do -70 dBm in se priključi na Vhod 2 NWT testerja. Primeren je tudi za merjenje moči na teh višjih frekvencah. S pomočjo upora R4 mu je ojačanje nastavljeno tako, da je izmerjena vrednost, prikazana kot rezultat, pravilna.

10 11 12

Izdelal sem še en zunanji detektor, tokrat z linearno karakteristiko z AD8361, ki ima frekvenčno področje od 100 MHz do 2500 MHz, seveda ima tudi ta uporabno področje dosti širše. Dinamično področje mu je do 30 dB in maksimalni vhodni nivo do +10 dBm. Priklopi se enako na Vhod 2 NWT testerja, le na drug priključek.

131415

 

 

Nekaj primerov uporabe analizatorja z izračuni se najde na domači strani QRP-DL in sicer članek o uporabi NWT testerja članek NWT.