MORGAIN 80 in 160m http://web.tiscali.it/aricarbonia/homemade.htm

Morgain antena je dual band antena za 80 in 160m, ki meri samo 36,60m v dolžino brez »trapov«. Slika prikazuje anteno z optimalnimi dolžinami in postavitvijo, ki sem jih pridobil z izkušnjami pri postavitvi kopice teh anten.

Pri gradnji uporabimo PVC bakreno pletenico 1,5mm2, gre za standardno električno žico uporabljeno pri razsvetljavi dolžine 2x 56.6m (ali raje 2x 57m).

 

Umerjanje antene je zelo enostavno in sicer s premikanjem stranskih mostičkov za 80m področje, medtem ko za 160m se umerja s vplivanjem na dolžino 18,80m dolgih krakov dipola. Za umerjanje se pripravita dva žična mostička dolžine 12-15cm na robove katerih se pritrdijo zaponke za pritrditev. Montaža se prične s pritrditvijo zaponk v pletenico (z pripadajočimi mostički) po merah na načrtu. Anteno se dvigne na delovno višino -po možnosti vsaj 10m visoko in oddaljeno od drugih objektov – predvsem za »vroči« del dipola. Pregleda se SWR (ROS) po frekvenci (poglej sliko ROS). Dolžine kam postaviti mostičke za umerjanje 80m so 30 cm od konca »ekstremov« dipola, resonanca pa med 3635 do 3715 KHz z maksimalnim SWR 1:1.5 in od 1840 do 1840 KHz z maksimalnim SWR 1:1,1. (glej sliko)

S spreminjanjem pozicije povezovalnega mostičkov lahko pridemo do boljšega SWR na 80m v željenem področju, a ne smemo pretiravati s premikanjem, kajti s tem se spremenijo lastnosti antene za 160m band. Tako da pri spreminjanju pozicije mostičkov vedno pregledamo ali sta obe delovni frekvenci v željenem območju. Trdim lahko, da bo antena imela odličen SWR na želenih frekvencah, če bo dobro umerjena.

Po dokončnem umerjanju antene in če vse poteka po navodilih, smo pripravljeni za zamenjavo začasnih povezovalnih mostičkov s dokončnimi, ki jih prispajkamo na dipol in spoj za izolacijo prebarvamo ali uporabimo samovulkanizirajoči trak (priporočeno).

 

Naj vas spomnim, da ima zaprt dipol impedanco 300 Ohm, medtem ko ima Moregain impedanco samo 50Ohm. Tudi ta podatek je zelo dobrodošel, saj omogoča direktno pritrditev koaksialnega kabla 50 Ohm, brez potrebe po balunu ali uglaševalcu. Priporočena je uporaba kabla RG8X ali boljšega, ki je lahek, in ima impedanco 50Ohm in ga lahko obremenimo s 500W brez problema.

 

Mehanski del:

 

Uporabljeni material za izdelavo distančnikov in centralne plošče je vetronit debeline približno 1mm (Iz izkušenj pa priporočamo kaj debelješega, kajti takšno jedro je zelo krhko in ne bo kos vremenskim neprilikam veliko časa (npr 8mm debel pleksi ali kakšno drugo trdno neprevodno snov). 18 distančnikov montiramo vsake 1.9 metra in merijo 11cm. Izvrtane luknje v njih naj bodo za 1/10 manjše od velikosti uporabljene žice in sicer: 2 luknji 1cm od spodnjega in zgornjega roba distančnika za pritrditev žice plus luknja na sredini (glej sliko) distančnika. Centralna plošča je velikosti 11x11cm z 3 luknjami 1 cm od robov na levi in desni strani  (1cm, 4.5cm in 9cm). Ne pozabite povrtati lukenj, ostri robovi hitro načnejo izolacijo oz. kako drugače preprečiti poškodbo antenske žice.  

Na koncih je potrebno narediti 2 distančnika iz bakelit ploščice 3-6mm, ki služita tudi kot pritrditev za montiranje (glej sliko Terminale).Vse skupaj je pritrjeno s plastično vrvjo in ob ekstremih je bila uporabljena plastična vrv,.

Zdaj pride najtežji del izdelave ,ki zahteva prostor in potrpežljivost -uživi se v pajkovo delo in veselo pretikaj žico skozi 33 luknic na vsako stran (ne pozabi kot zadnji element na ekstremih postaviti bakelitna distančnika). Žico lahko proti mehanskim poškodbam na distančnikih ojačate z bužiko na kritičnih mestih.

 

Veliko užitkov pri prepletanju žic in sami izdelavi


IM0JZJ

 

Prevedel in priredil

Boštjan S55O s pomočjo S57AJ in S57X