*** Kanali SuperVozlja RAFUT:S59DAY - Nova Gorica JN65TW 120m asl ***
Kanal 1 - zicna zanka na 2 38400bps
Kanal 2 - zicna zanka na 1 38400bps
Kanal 3 - zicna zanka na 3 1200bps
Kanal 4 - Manchester/WBFM 38400bps 434.10MHz H/N
Kanal 5 - zicna zanka na 5 2400bps
Kanal 6 - AFSK/NBFM 1200bps 50.65MHz V/O
Kanal 7 - BPSK 1228800bps 1298.68MHz H/N
Kanal 8 - BPSK 1228800bps 2360.00MHz umetno breme
SuperVozelj HW: CPU MC68010/20, 1088kbCMOSRAM, 32kbEPROM, 3*SCC, DMA-SCC,
slikolov in crno/bela CCD TV-kamera ali drugi izvor slike.

rafut.jpg (19419 bytes)