************************************************************************
* Mini SuperVozelj AJD:S55YAD (AJDOVSCINA), Stomaz 330m ASL JN 65 WV *************************************************************************

KANAL BPS MODULACIJA QRG(Mhz) Ant. zveza z:
------------------------------------------------------------------------
1 38400 (nepovezan)
2 38400 manchester/WBFM 434.250 GP S55YSE, uporabniki
.
.
Sysop : S50B