TESTIRANJE HELIKAL RESONATORJA ZA 14 MHZ


Testiranje opravil: Siniša S52ST
Datum: 18. oktober 2007 ob cca 17 uri
Kraj: Šmarjeta JN75ov
TRX: FT 857 – brez vključenih filtrov !
Frekvenca: 14.178 MHz
Antena: FD4 – windom 42.2 m.
Helikal resonator: Q cca 1000 - premer 17.5 cm
 

Opomba: test traja 2 minute in 30 sekund, tako, da je možno jasno razločiti razliko med sprejemom prek resonatorja  in sprejemom direktno z antene:

Od 0   do 30 sekund – preko resonatorja
Od 30 do 60 sekund – direktno z antene
Od 60 do 90 sekund – preko resonatorja
Od 90 do 120 sekund – direktno z antene
Od 120 do 150 sekund – preko resonatorja

 

Signal je preko resonatorja po S metru sicer nekoliko nižjega nivoja, kar pa ne igra posebne vloge, saj je VF nesnaga prihajajoča s te širokopasovne antene, praktično izginila. Slabi signali, ki so slišni preko resonatorja, jih v direktnem sprejemanju ni mogoče sprejemati. Odnos signal/šum se je zelo izboljšal. Test ima namen prikazati prav to ! Prav tako je upoštevati dejstvo, da je helikal izdelan iz priročnega materiala in ne ravno po točnih parametrih, predvidenih za helikal resonatorje…hi. Tudi krivulja od 14 MHz navzgor, ni ravno zaželjena…

Vloga vseh razpoložljivih filtrov v amaterskih postajah, bo prišla do izraza šele po ustreznem očiščenju sprejemanega signala na vhodu. Kasnejše čiščenje v mešalnih stopnjah in NFu, brez ustrezne predselekcije, ne bo nikoli dalo zaželjenega  rezultata. Ustrezni kvalitetni kristalni filtri na vhodu pa so seveda, vse prej kot poceni… 

Ta test bi lahko primerjal s testom, ki sem ga pred leti opravil z resonatorjem za 7 MHz, premera 40 cm, in Q 2000, ko sem z magnetno anteno premera 45 cm, (indoor izvedba) in resonatorjem, zvečer na 7 MHz brez vklopljenega CW filtra (LSB), na CW področju, brez težav sprejemal JA postaje, medtem, ko sem imel z njimi na zunanjo vertikalko (z odličnim VF senčilom), primerjalno, kar nekaj težav. 

Torej, v  razmislek. Odločitev in eventuelna realizacija, je vaša… 
 

 
73 , Jože S52AB