TEST HELIKAL RESONATORJA ZA  7 MHz

Datum testa: 5. februar 2008
Testiral: Siniša S52ST
Lokacija: Šmarjeta – Gorenja vas - JN75ov
Antena: FD4 - Windom antenna
TRX: FT 857 brez vključenih filtrov
Frekvenca : 7 MHz
Helikal resonator Q cca 2000, premer 40cm , izdelal S52AB


S helikal resonatorjem, opisanim v decembrski reviji CQ ZRS št. 6/2007, je bil izveden sledeči test z grafičnimi in zvočnimi posnetki:
 

Slika 1. prikazuje posnetek ekrana (graf), s signalom vodenim prek helikala. Govor predstavljajo svetlejše proge na sliki, brez govora pa temnejše ozadje, ki v tem primeru pomeni manj nepotrebnih signalov na sprejemani frekvenci.
 

Slika 2. prikazuje posnetek narejen s signalom direktno z antene FD4 na vhod FT 857. Poleg svetlejših prog v času govora, je jasno vidno, da se v času brez govora, na vhodu sprejemnika pojavlja še niz neželjenih signalov, ki seveda ne sodijo na sprejemano frekvenco, povzročajo nepotreben QRM, posledično seveda onemogočajo sprejem šibkejših signalov.
 

Kako to izgleda slušno, je prikazano v nekaj zvočnih posnetkih. Na vseh posnetkih, dolžine 30 sekund, je signal prvih 15 sekund voden prek helikala, drugih 15 sekund pa na vhod TRXa direktno z antene. Razlika je, kot slišite, očitna. QRM odvečnih signalov, ki so S meter držali nekje na S 4 (cca -100 dBm), je bistveno zmanjšan na nižjo vrednost. Točne vrednosti (v -dBm), ni mogoče podati, saj niso merjene s profi aparati reda Wandel&Goltermann »selektiver pegel messri«…) oz. podobnimi. Sam preizkus pa je bil izveden na, kot temu pravimo, dokaj  »tihi lokaciji«, z nivoji VF nesnage nižjimi, kot v mestnem ali industrijskem področju. In ponovno: ustrezna predselekcija, kot vidite in slišite, »prerodi« vaš sprejemnik…

Posnetek 1

Posnetek 2

Posnetek 3

Posnetek 4

Posnetek 5

 

Torej, če je pri vašem RXu navedena vrednost občutljivosti 0.2 mikro volta (cca -120 dBm!), se boste s to napravo tej vrednosti  lažje približali, seveda s trikom pri rokovanju helikala, opisanim v navedenem članku. Za večje približevanje sprejemanju signalov nivoja 0.2 mikro volta pa se bo potrebno potruditi z experimentiranjem s sprejemnimi antenami, prilagojenimi na vaš razpoložljivi teren. Ker se s Sinišo v zadnjih mesecih ukvarjava prav s to problematiko, bo po končanih preizkusih o tem napisan web članek z ugotovitvami, kot pomoč, vkolikor se odločite experimentirati na področju sprejemnih anten.

Jože Konda in Siniša Trputec