S52AB -M.E.P.T.(Manned Experimental Propagation Transmitter) FSK CW QRSS3  signal (JN75nt)
on frequency 10140 kHz

Ponovno se postavlja vprasanje vloge blizine dreves
in blizine stavbe na zarcenje oddajne antene.
Gledano s pravili fizike, 100 mW (na zacetku 60 mW) signal na dipolu, bi moral biti slabljen v toliki meri, da bi se občasno videl le na bliznjih graberjih. Vendar temu ni tako.Signal je redno in dobro viden na evropskih graberjih in obcasno na DX graberjih glede na pogoje razprostiranja..
Spodaj je dokaz:

Again raises the question of the role of proximity of trees
and the proximity of the building to the radiation of the transmitting antenna. Looking to the rules of physics, 100 mW (in begin - 60 mW) signal at the dipole to should be impaired in so many extent that they occasionally saw only on nearby Grabers. However, this is not so. Signal regularly and clearly visible on the European Grabers and occasionally DX Grabers according to the DX conditions.
Below is the proof:

 


S52AB 100 mW signal + balcony dipol on 27 MEPT grabbers from March 2013 to October 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZL2IK

 VK2DDI

KL7L

W4HBK

 VE3GTC

VE1VDM

 LA5GOA

G0MQW

MW0UZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA2OHH

PA0TAB

SA6BSS

 CT1IWW

EA1FAQ

G4CDY

 GB0SNB

ON4CDJ

G6NHU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DL4DTL

PA1GSJ

 G6AVK

 IK1WVQ

IZ3NVR

IV3ONZ

YO7CKQ

 GJ7RWT

S52AS


Some additional images my signal on W4HBK grabber
 

 

 

 

 

 

 

 

 


... and on ZL2IK grabber
 

 

 

 

 

 

Home S52AB