Text Box: Posodobljeno: julij 2011

 EVROPSKO KV PRVENSTVO

POZOR!

Verzija za tisk - PDF organizator - Slovenia Contest Club

Rok za pošiljanje dnevnikov je 48 ur po tekmovanju

PRAVILA TEKMOVANJA

Oddajte Cabrillo dnevnik

 

1. CILJ TEKMOVANJA:

Cilj navedenega tekmovanja je vzpostavljanje zvez med evropskimi radioamaterji za osvojitev naziva EVROPSKI PRVAK. Veljajo samo zveze med evropskimi postajami po kriterijih CQ WW tekmovanj.

Pozivanje v tekmovanju: »CQ EU« v telegrafiji in »CQ EUROPE« v foniji.

 

2. DATUM IN ČAS TEKMOVANJA:

Tekmovanje poteka vsako leto, prvo soboto v mesecu avgustu od 12:00 do 23:59 UTC (v letu 2020 - 1. avgust).

 

3. OBSEGI:

Vsi radioamaterski obsegi od 1.8 MHz do 28 MHz razen WARC obsegov. Delo v DX segmentih obsegov ni dovoljeno.

 

4. KATEGORIJE:

Spodaj naštete kategorije en operator / vsi obsegi:

 

  

Kategorija

Cabrillo kategorija

1.

CW/SSB - velika moč

SINGLE-OP ALL HIGH MIXED

2.

CW/SSB - mala moč

SINGLE-OP ALL LOW MIXED

3.

CW - velika moč

SINGLE-OP ALL HIGH CW

4.

CW - mala moč

SINGLE-OP ALL LOW CW

5.

SSB - velika moč

SINGLE-OP ALL HIGH SSB

6.

SSB - mala moč

SINGLE-OP ALL LOW SSB

 

Definicija moči:

MALA MOČ - največ 100 W skupne izhodne moči

VELIKA MOČ - največ 1500 W skupne izhodne moči

 

Omejitve za vse kategorije:

Vsi tekmovalci morajo pri vseh aktivnosti, ki vplivajo na rezultat tekmovanja, delovati v mejah izbrane kategorije. Dovoljen je samo en oddajni signal istočasno. Na eni radijski postaji je dovoljeno delati samo enemu operatorju, ki sme v času tekmovanja uporabljati samo en klicni znak. Delo mora potekati iz ene lokacije. Oddajnik in sprejemnik morata biti na območju s premerom do 500m. Uporaba DX clusterja, lokalnega ali oddaljenega skimmerja, reverse beacon itd. je dovoljena za vse kategorije. »Self-spotting« in naprošanje ostalih postaj, da te spotirajo, ni dovoljeno.

 

5. IZMENJAVA RAPORTOV:

RST (CW), RS (SSB) in dvomestna številka, ki pomeni leto izdaje prvega uradnega operatorjevega radioamaterskega dovoljenja ne glede na lokacijo in klicni znak, ki se uporablja v tekmovanju.

Primer: operator, ki je dobil prvo dovoljenje leta 1982, bo oddajal raport RST 82 v CW in RS 82 v SSB, 2017 bo oddajal 17 itd.

 

6. MNOŽITELJI:

Množitelji so različne dvomestne številke, ki pomenijo leto izdaje prvega uradnega operatorjevega radioamaterskega dovoljenja. Množitelj (XX) velja na vsakem obsegu samo enkrat ne glede na vrsto dela.

 

7. TOČKOVANJE:

Vsaka veljavna zveza ne glede na vrsto dela velja eno (1) točko. Zveza z vsako postajo je veljavna enkrat na vsakem obsegu in v vsaki vrsti dela.

 

8. REZULTAT:

Končni rezultat je vsota vseh točk iz zvez z vseh obsegov pomnožena z vsoto množiteljev z vseh obsegov.

 

9. OMEJITVE MENJAVE OBSEGOV IN VRSTE DELA:

V CW in SSB kategoriji je dovoljeno največ 10 menjav obsegov v vsaki polni uri (primer: 12:00 do 12:59), v CW/SSB kategoriji pa skupno 10 menjav obsegov ali vrste dela (primer: 5 menjav obsegov in 5 menjav vrste dela), pri čemur istočasna menjava obsega in vrste dela šteje kot ena (1) menjava.

V primeru menjave obsega ali vrste dela po že desetih opravljenih menjavah v tekoči uri, se QSO točke in množilci preostalih zvez v tekoči uri ne točkujejo.

 

10. RAZVRSTITEV PO DXCC DRŽAVAH:

Organizator bo ob objavi rezultatov izdelal listo razvrstitve državnih rezultatov, ki bodo seštevek rezultatov vseh postaj iz ene DXCC države (velja trenutna ARRL DXCC lista držav), ne glede na članstvo v klubih.

 

11. ODLIČJA / PRIZNANJA:

Evropski prvaki v vseh kategorijah bodo nagrajeni s plaketami. Samo dnevniki z vpisanimi točnimi frekvencami, na kateri je bila opravljena zveza, bodo upoštevani za podelitev plakete. Tekmovalna komisija po svoji presoji podeli še določeno število diplom za vsako kategorijo posebej.

 

12. ODVZEM TOČK:

Za napačno sprejete znake in napačno sprejete raporte kot tudi za zveze, ki niso v dnevniku korespondenta, se odvzame dotična zveza in doda še ena kazenska točka. Visok odstotek napačnih zvez v dnevniku ali kršenje drugih pravil tekmovanja je lahko razlog za neuvrstitev na rang listo tekmovanja. Prav tako je lahko razlog za neuvrstitev nepošiljanje dodatnih podatkov, če je bila za to tekmovalcu s strani organizatorja postavljena posebna zahteva.

Tekmovalci, ki so bili kaznovani v drugih tekmovanjih v prejšnjem letu, ne bodo uvrščeni.

 

13. DISKVALIFIKACIJA:

Grobo kršenje pravil tekmovanja, nešportno vedenje ali zelo visok odstotek nepreverljivih zvez, je lahko razlog za diskvalifikacijo. Diskvalificirani operator ne more biti uvrščen v tekmovanju EUHFC naslednje leto.

 

14. KONTROLA TEKMOVANJA:

Organizator tekmovanja si pridržuje pravico do kontrole tekmovanja z dovoljeno obstoječo tehnologijo in lahko pooblasti določene osebe za preverjanje dela posameznih postaj v času tekmovanja.

 

15. IZJAVA TEKMOVALCA:

S poslanim dnevnikom tekmovalec potrjuje in se strinja, da:

a)     je prebral in se seznanil s pravili tekmovanja in se z njimi strinja,

b)     da je v celoti upošteval pravila tekmovanja, omejitve lastne licence in normativno pravna določila, ki  zadevajo radioamaterstvo v lastni državi,

c)     da so tekmovalni dnevniki in rezultati obdelave dnevnika s strani organizatorja lahko javno objavljeni,

d)     odločitve in sklepe tekmovalne komisije sprejema kot uradne in dokončne

 

16. ROK ZA POŠILJANJE DNEVNIKOV:

Dnevniki v Cabrillo formatu morajo biti odposlani najkasneje v 48-ih urah po tekmovanju (ponedeljek 23.59 UTC).

 

Dnevniki se oddajo neposredno preko spletne strani za oddajo dnevnikov.

 

 Oddajte Cabrillo dnevnik

 

V primeru težav pri pošiljanju dnevnika ali če imate drugo vprašanje, se prosimo obrnite na organizatorja na e-naslov: “scc (at) hamradio.si“

 

 

Ljubljana, maj 2018