Pravilnik

10.dec.2023
  1. Strežnik vzdržujejo prostovoljci. ZRS ne financira in nikoli ni financirala delovanja ali vzdrževanja strežnika.
  2. Spletna stran na strežniku ni pravica, ampak privilegij, ki ga administrator podeli po lastni presoji.
  3. Spletne strani so statične, programski jeziki (php ipd.) in baze niso podprti.
  4. Spletna stran je namenjena radioamaterski oz. tehnični vsebini. Verske, politične, rasistične ipd. (t.i. "hate speech") teme niso dovoljene.
  5. Velikost spletne strani je omejena na 10 GB.
  6. Prostor tudi ni mišljen kot odlagališče za gigabajte osebnih datotek (slike, glasba, filmi, ...), ki niso relevanten del spletne strani.
  7. Administrator lahko spletno stran ukine kadarkoli, brez razloga in brez predhodnega obvestila. Za varnostno kopijo je odgovoren lastnik.
  8. Email lastnika mora biti znan. V primeru da je drugačen kot znak@hamradio.si, naj bo zapisan v public_html/lastnik.txt
  9. Naslov spletne strani bo lea.hamradio.si/~znak. Samodejno generiranje spiska datotek (autoindex) je zaradi varnosti izklopljeno.
  10. Dostop do datotek je možen preko SFTP na portu 2204 in FTP na portu 2104 (passive mode). SSH dostopa ni.

Prošnjo za dodelitev spletne strani pošlji na spletna pika stran afna radioklub pika si.