No-Code INTERNATIONALTM (NCITM) je organizacija, ki si prizadeva za odpravo preizkusa sprejema in oddaje Morse znakov (telegrafije) na radioamaterskih izpitih.

Izhodišča:

* NCITM ne nasprotuje Morse-kodu (radiotelegrafiji) in njegovi uporabi pri vzpostavljanju radioamaterskih zvez. Telegrafija pa je le eden izmed načinov dela in ne bi smela imeti prioritete pred drugimi. Naj bo na razpolago vsem, ki jo želijo uporabljati, ni pa potrebno zahtevati, da se je vsi naučijo.
* Ročno radiotelegrafijo so skoraj povsod nadomestili modernejši načini komuniciranja, ki so bolj učinkoviti, zanesljivi in natančni.
* Zahteva po obveznem znanju telegrafije ni v skladu z uveljavljenim načelom, da radioamaterji prispevajo razvoju naprednih načinov komunikacij.
* Ni dokaza, da je znanje telegrafije porok za dobrega operaterja.
* Zahteva po obveznem znanju telegrafije predstavlja resno oviro pri napredovanju mnogim drugače zelo usposobljenim posameznikom.
* Komuniciranje z uporabo telegrafije v radioamaterščini ima rekreativen značaj in njeno znaje ne bi smelo biti pogoj za pridobitev kakršnega koli operaterskega razreda.

Če želiš več informacij, ali če se želiš včlaniti, pojdi na URL http://www.nocode.org.


Andrej Souvent
Mon Jun 7 21:51:17 CEST 1999