next up previous
Next: Zgodovina radioamaterstvaIARU, ZRS

Izpitna vprašanja za radioamaterje

Andrej Souvent, S51BW
Jože Vehovc, S51EJ
Jure Vraničar, S57XX

Ljubljana, junij 1998

Andrej Souvent
Mon Jul 6 23:12:43 CEST 1998