Tehnika in predpisi - pisni izpitIzpit iz predmeta Tehnika in predpisi za I. razred je sestavljen iz 60 različnih vprašanj (izpitna pola). Vsako vprašanje ima 4 možne odgovore, od katerih je samo en pravilen. Kandidat mora pravilno odgovoriti vsaj na 42 vprašanj.

Izpit iz predmeta Tehnika in predpisi za II. in III. razred je sestavljen iz 50 različnih vprašanj (izpitna pola). Vsako vprašanje ima 4 možne odgovore, od katerih je samo en pravilen. Kandidat mora pravilno odgovoriti vsaj na 35 vprašanj.

Izpitna vprašanja za radioamaterje so narejena po katalogu znanja (predpisani učni snovi) za predmet Tehnika in predpisi ter so podlaga za pripravo izpitnih pol, s katerimi se preizkusi znanje kandidatov za radioamaterje - operaterje ustreznega razreda.

Avtorji izpitnih vprašanj za amaterske operaterje so Andrej Souvent, S51BW, Jože Vehovc, S51EJ in Jure Vraničar, S57XX.

Vsa izpitna vprašanja so dobro pretehtana in skrbno pregledana, kljub temu pa je morda kje še kakšna napaka. Prosimo, da vse morebiti najdene napake sporočite na ZRS.
Izpitna vprašanja v PDF obliki je moč dobiti na WWW strežniku

Vprašanja (PDF 1.2MB)
Popravki (PDF 23kB)

Knjigo Izpitna vprašanja za amaterske operaterje imajo nekatere knjižnice (glej Cobiss).Andrej Souvent, S51BW

7.marec 2004