Popravki zbirke vprašanj iz septembra 1997Skladno z določili Pravilnika o vrstah amaterskih radijskih postaj in tehničnih pogojih za njihovo uporabo (Uradni list RS, štev. 41/29.5.1998) so spremenjena izpitna vprašanja (objavljena v publikaciji Izpitna vprašanja za amaterske operaterje - izdala ZRS, septembra 1997), ki obravnavajo slovenske predpise za radioamatersko dejavnost.

S tem so delno spremenjena izpitna vprašanja po katalogu znanja (predpisani učni snovi) za predmet Tehnika in predpisi, ki so podlaga za pripravo izpitnih pol, s katerimi se preizkusi znanje kandidatov za radioamaterje - operaterje ustreznega razreda. Spremenjena sta tudi zbirnika vprašanj, ki glede na vsebino in težavnostno stopnjo veljajo samo za izpit I. razreda oziroma I. in II. razreda.

Število in vrstni red izpitnih vprašanj sta ista (skupaj 931), popravljeno je 38 vprašanj iz zaporedja 33. do 122. - to so vprašanja: 33., 38., 39., 41., 42., 43., 44., 46., 47., 55., 56., 68., 70., 72., 73., 77., 79., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 98., 107., 108., 109., 110. in 112.

Spremembe/popravke izpitnih vprašanj za amaterske operaterje so pripravili avtorji publikacije Izpitna vprašanja za amaterske operaterje: Jure Vraničar-S57XX, Jože Vehovc- S51EJ in Andrej Souvent-S51BW, ki je tudi poskrbel za računalniško obdelavo in objavo na spletnem (WWW) strežniku.Popravke izpitnih vprašanj v PostScript obliki je moč dobiti na WWW strežniku

Popravki (PDF 23kB)

Popravki se nanašajo na zbirko vprašanj 'Izpitna vprašanja za amaterske operaterje', ki jo je izdala ZRS septembra 1997. Izpitna vprašanja v HTML in PostScript (junij 1998) obliki popravke že vsebujejo!


Andrej Souvent, S51BW

7.marec 1998