Izpiti za radioamaterje - operaterje

Zveza radioamaterjev Slovenije

Ljubljana, julij 1998


Radioamaterji morajo po mednarodnih predpisih opraviti ustrezen izpit, da dokažejo določeno tehnično (elektronika in radiotehnika) in operatersko znanje (pravila in predpisi za amaterske radijske komunikacije).

Izpit za radioamaterja - operaterja obsega naslednje predmete:

* Tehnika in predpisi (Elektrotehnika in radiotehnika, Slovenska in mednarodna pravila in postopki ter Slovenski in mednarodni predpisi, ki urejajo radioamatersko dejavnost-radioamatersko in radioamatersko satelitsko službo);
* Sprejem in oddaja Morzejevih znakov.

Katalog znanja (predpisana učna snov) za posamezne izpitne predmete je sestavni del Pravilnika o izpitih za amaterske operaterje.

Kandidati opravljajo izpite po razredih iz naslednjih predmetov:

* I. razred: Tehnika in predpisi ter Sprejem in oddaja Morzejevih znakov pri hitrosti 60 znakov na minuto (obvezen predhodno opravljen izpit za II. razred);
* II. razred: Tehnika in predpisi ter Sprejem in oddaja Morzejevih znakov pri hitrosti 40 znakov na minuto;
* III. razred: Tehnika in predpisi.

Izpiti so usklajeni s CEPT priporočilom T/R 61-02, kar pomeni, da lahko imetniki slovenskega spričevala o opravljenem izpitu pridobijo tudi ustrezno spričevalo HAREC (Harmonized Amateur Radio Examination Certificate) in ga uveljavljajo v državah podpisnicah tega CEPT priporočila.Zaradi spremembe zakonodaje so bila spremenjena nekatera izpitna vprašanja iz poglavja 'Razdelitev frekvenc, največje dovoljene moči, ITU regioni, IARU in CQ coni'. Izpitna vprašanja v HTML in PostScript obliki popravke že vsebujejo. Popravki zbirke izpitnih vprašanj iz septembra 1997.Bližnjica do izpitnih vprašanj v HTML obliki.Izpitna vprašanja v PDF obliki je moč dobiti na WWW strežniku: NOVO!

Vprašanja (PDF 1.2MB)
Popravki (PDF 23kB)


Andrej Souvent, S51BW

7.marec 2004