Statut SCC (SLO) Prenos datotek (SLO) S5 Rang List (SLO) SCC Novice (SLO) Diploma "30 let SLO"

Buck Callbook search  

Home
About SCC
EU HF Contest
SCC RTTY Contest
SCC Members
Contest software
Contest Calendars
Contest Clubs
DXScape DX Cluster

© Slovenia Contest Club

S5 RANG & CHALENGE LISTA

S5 Rang lista

 

 

2008    2009    2010

PRAVILA ZA UVRSTITEV

S5 Chalenge lista

Updated: 20.2.2012

(by Polde Kobal, S57U) Updated: daily by S57U

This page exists in Slovenian language only!

PRAVILA ZA RANG LISTO TEKMOVALCEV

1. Tekmovanja, ki štejejo za točkovanje na Rang listi:

CQWW 160M CW CQWW 160M SSB IARU HF ARRL CW ARRL SSB ARRL 10
ARRL RTTY WAE CW WAE SSB WAE RTTY CQWW CW CQWW SSB
CQWW RTTY WPX SSB WPX CW WPX RTTY SCC RTTY EUHFC

Skupaj torej 18 tekmovanj!

2. Način točkovanja

Dosežek v posameznem tekmovanju se točkuje po principu relativnega razmerja do najboljšega doseženega rezultata v posamezni kategoriji, ki jo organizator objavi v uradnih rezultatih za evropske tekmovalce. V primeru, da slovenski tekmovalec tekmuje z lokacije izven Evrope se njegov dosežek primerja z najboljšim rezultatom kontinenta kjer tekmuje.
V primeru, da je prijavljenih manj kot 10 tekmovalcev v evropskih rezultatih v posamezni kategoriji, se upošteva najboljši svetovni rezultat. 

Število točk izračunamo po naslednji formuli:

Rang točke (RT) = (dosežene točke v tekmovanju / točke EU zmagovalca ) x 1000

Rezultat zaokrožimo!

3. Kategorije

- za multiband kategorije ali tekmovanja se RT dodatno pomnožijo s faktorjem dva (2)

- tekmovalci v kategoriji multi, M2 in multi/multi ekipah si razdelijo RT po sledeči formuli:

RT (posameznega.op) = (ekipni rezultat / rezultat EU zmagovalca ) x1000 x Q

Faktor Q je določen s številom uradno prijavljenih operatorjev v ekipi! Člani ekipe pa si ne morejo razdeliti večjega števila točk kot sledi po izračunu po zgornji formuli!

1 op. Q=1, 2 op. Q=0.96, 3 op. Q=0.88, 4 op. Q=0.76, 5 op. Q=0.60, ter 6 in vec. op. Q=0.40!

4. Ostala določila

V rezultat posameznega operatorja se štejejo vse RT ne glede kako jih je dosegel, če so le rezultati uradno objavljeni!
Vsako leto bo objavljena letna RL oz. bo ta sproti dopolnjevana, takoj ko bodo objavljeni uradni rezultati za posamezno tekmovanje iz zgoraj navedenega spiska.

Na ta način bomo dosegli dvoje:
- stalno aktivnost vseh radioamaterjev v S5
- možnost uvrstitve mlajših operatorjev višje na RL

 

PRAVILA ZA UVRSTITEV V S5- CHALANGE

Priznajo se samo dosežki, ki so potrjeni s QSL kartico ali preko LoTW sistema in to samo za »žive« države (trenutno 337 držav). Ne priznajo se nepotrjene oz. samo delane države ter potrditve z e-QSL. Velja strogo načelo hamspirita. V kolikor se ugotovi, da nekdo namerno sporoča netočne rezultate se bo njegov dosežek takoj brisal iz vseh list. 

S5- mode lista: V listo bodo vpisani dosežki posameznih operaterjev glede na število potrjenih »živih« držav v posameznih načinih dela (CW, SSB, RTTY). Pod RTTY se razume vse digitalne načine komunikacij, kot jih priznava ARRL (npr.: BPSK, QPSK, MFSK, HELL, RTTY itd.)

S5- band lista: V to listo bodo vpisani dosežki posameznih operaterjev glede na število potrjenih »živih« držav na posameznem amaterskem obsegu. Štejejo se sledeći KV obsegi: 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10 metrov

S5- zbirna lista: Lista predstavlja seštevek dosežkov  na obeh predhodnih listah, torej seštevek držav potrjenih na različnih obsegih in različnih načinih dela.

DXCC lista: V listo se bodo vpisovali dosežki posameznikov glede na število potrjenih »živih« držav. V oklepaju pa bo navedeno tudi število vseh potrjenih držav, torej tudi držav, ki so brisane.

Rezultate in morebitne napake sporočajte na E-mail naslov polde.kobal@gmail.com. Za vsako poslano sporočilo boste dobili potrditev po e-mailu.

Search SCC Page