Translate to English

Tudi EUHFC 98 je bil rekorden tako po rezultatih kot po udeležbi.Prispelo je preko 400 dnevnikov. Uvedba novih kategorij - LP kategorijv vseh vrstah dela se je pokazala več kot upravičena, saj je število LP dnevnikov kar trikrat preseglo ono v HP kategorijah. Najvišji rezultati so, zahvaljujoč vse boljšim pogojem na 10 in 15 metrih, pa tudi večjemu številu udeležencev, v vseh kategorijah posekali lanske, štirje visoko uvrščeni v CW/SSB in v CW kategoriji pa so prvič presegli 1.000 veljavnih zvez. Žal pa ugotavljamo, da porast rezultatov v SSB kategoriji ne dosega onega v zgoraj omenjenih kategorijah, kar je sicer splošni trend v KV tekmovanjih, deloma pa je temu kriva nezadostna stimuliranost SSB zvez v mešani kategoriji.O visokih rezultatih in visoki udeležbi priča seštevek vseh nacionalnih rezultatov, kjer so se posebno izkazali Litvanci s tem ko so več kot podvojili lanski izkupiček in prepričljivo zmagali pred Rusi in Slovenci.


Zmagovalca v obeh CW/SSB kategorijah sta Finca, Timo Pohjola na postaji OH1AF v HP in Mika Hartikainen OH4YR v LP kategoriji. V CW - HP kategoriji je zmagovalec Zdravko Balen 9A9A, v kategoriji LP pa Kasper Gyorgy, HA1CW. V SSB - HP kategoriji je zmagovalec Fabio Schettino I4UFH, kategoriji LP pa Zlatko Matičić,9A2EU.


Razveseljivo je, da strmo narašča število dnevnikov, ki prihajajo po elektronski pošti in da so bili ročno vodeni dnevniki visoko uvrščenih tekmovalcev le redka izjema. Tako je bilo delo komisije močno olajšano.Zaradi natančne kontrole je odstotek napak razmeroma visok, temu primerni pa so tudi odbitki v končnih rezultatih. Na listah prvih deset v vsaki kategoriji najdemo vsega 6 tekmovalcev z manj kot enim odstotkom napak, med najvišje uvrščenimi pa so tudi postaje s 5 do 8 odstotkov napak. 25 postaj zaradi prekoračitve 10% napak ali zaradi nepravilnosti pri vodenju dnevnika ni bilo uvrščenih.

V dnevnikih se še vedno pojavljajo napačni množilci, ki pa jih večina postaj pri izračunu rezultata ne upošteva in se s tem izogne nepotrebnim odbitkom. Presenetljivo pa je, da so mnogo postaj - najbrž iz nevednosti ali pa za vsak slučaj - točkovalo postajo IT9BLB/IH9, ki je kljub poprejšnjemu opozorilu da ne spada v Evropo, delala v tekmovanju. Vse zveze s to postajo so bile brisane, vendar brez kazenskega odbitka.


Nova tehnologija dela, to je delo z dvema ali več postajami na večih obsegih, kakršnega omogočajo novi tekmovalni programi je brez dvoma doprinesla k izjemno visokim rezultatom določenih postaj. Težko pa je na podlagi dnevnikov ugotavljati ali so bile zveze na različnih bandih res opravljene v časovnem zamiku ali sočasno. Pri postaji, ki v teku 12 urnega tekmovanja napravi preko 400 menjav banda, ta sum vsekakor obstaja. Da bi zmanjšali možnost uporabe večih postaj na način, ki ni v skladu s pravili tekmovanja, bo v bododoče število sprememb obsega ali vrste dela v polni uri omejeno na vsega 10, tekmovanje pa bodo spremljale posebne pooblaščene sprejemne postaje.

Nadalje sta sprejeti še dve bistveni spremembi tekmovalnih pravil: zaradi občutnega zmanjšanja končnih rezultatov kot posledice odbitka treh kazenskih točk za vsako ugotovljeno napako bo v bodoče odbitek znašal eno točko. Za poživitev aktivnosti v SSB delu tekmovanja pa smo se odločili izenačiti vrednost QSO točke za obe vrsti dela in uvesti množilce tako za CW kot SSB v mešani kategoriji. S tem se bo uravnotežilo CW in SSB delo.

Franc Bogataj, S59AA  Direktor tekmovanja