DVMS - Digital Voice Mailbox System
   
QTH:
Grosuplje (340m)
Antena:
Diamond X-50
RX/TX:
YAESU 408R (5W)
Sysops:
S57KAA in S57MBU

  Vsa sporočila na DVMS so govorna in jih taka tudi pošlješ in sprejmeš. To velja tudi za vsa sistemska sporočila. DVMS omogoča poleg osebne uporabe tudi uporabo javnih direktorijev, katerih sporočila lahko posluša vsak uporabnik. Za uporabo govornega BBS-a potrebuješ radijsko postajo z DTMF generatorjem. Vsi uporabniški ukazi so v DTMF obliki. Pri oddaji ukazov pa moraš paziti, da je prvi DTMF ukaz za spoznanje daljši, vsi ostali pa dovolj dolgi. Znake oddajaj z zanesljivimi pritiski na tipkovnici...  
     
 

Ob istem času je na DVMS sistem lahko prijavljen (logiran) le en uporabnik.

 
     
     
  OPIS UPORABNIŠKIH DTMF UKAZOV:  
     
  Naslednje DTMF ukaze lahko izvaja na govorni frekvenci DVMS-ja vsakdo, brez predhodne prijave ali vsopa (logina) na DVMS sistem. Te ukaze lahko izvajaš tudi ko si na sistemu in imajo enak pomen...  
0
Kratek opis postopkov prijave - vstopa (logina) na govorni BBS.  
#txt
Testiraš lasten prehod preko DVMS. Primer: stisneš PTT, oddaš <#> in poveš krajši text za test. Ko boš spustil PTT, bo DVMS ponovil tvoj text.  
 
Dxxx
Testiraš prehod lastnih DTMF znakov. Primer: stisneš PTT, oddaš <D123>, spistiš PTT. DVMS bo kot odgovor povedal katere DTMF znake si oddal.  
 
013
Pove strukturo HD sistema, število DVMS uporabnikov, prostor na HD...  
014
Pove verzijo programa in čas delovanja sistema...  
015
Pove lasten DVMS BBS naslov...  
020
Pove število javnih direktorijev na sistemu...  
031
Pove današnji datum.  
033
Pove datum in uro.  
     
KOT AKTIVEN UPORABNIK DVMS SISTEMA PA LAHKO IZVAJAŠ NASLEDNJE DTMF UKAZE:  
   
1xxx
Ki ji sledi tvoja uporabniška številka (npr: <1104>) omogoči vstop - login v govorni BBS.  
*xxx
Ki ji sledi tvoja uporabniška številka (npr: <*104>) omogoči hitri login na govorni BBS. Pri hitrem loginu bo sistem sporočil samo klicni znak in število novih in starih sporočil.  
 
01
Ta ukaz sproži predvajanje opisa vseh DTMF ukazov sistema! Z ukazom <A> lahko to funkcijo prekineš.  
01xx
Ki mu sledi določen DTMF ukaz, za predvaja pomoč za ta določen ukaz.  
020
Pove število javnih direktorijev na sistemu.  
021
Ponovni zapis lastnega klicnega znaka. Ta ukaz lahko prekineš z pritiskom na PTT ali z <A>.  
0210
DTMF zapis lastnega klicnega znaka v AMP obliki. To zate naredi že sysop ob vpisu v sistem!!!  
0021
Ponovni zapis lastnega imena in QTH-ja. Ta ukaz lahko prekineš z pritiskom na PTT ali z <A>.  
022
Poslušanje lastnega klicnega znaka.  
0220
Poslušanje lastnega klicnega znaka v AMP obliki.  
0022
Poslušanje lastnega imena in QTH.  
023
POZOR! Zaščiti lastni klicni znak pred ponovnim vpisom.  
0230
POZOR! Zaščiti lastni klicni znak v AMP obliki pred ponovnim vpisom.  
0023
POZOR! Zaščiti lastno ime in QTH pred ponovnim vpisom.  

POZOR !!! Potem, ko je bil klicni znak ali ime ali QTH zaščiten pred ponovnim vpisom, ga ni več mogoče popraviti. To lahko kasneje popravi samo Sysop !

 
04
Pove seznam sporočil v lastnem direktoriju, v obliki: "Msg Nr. X, poslano od DX#XXX, dne, meseca". Z <#> lahko to sporočilo poslušaš, ali pa s kratkim PTT pritiskom preskočiš na naslednje sporočilo.  
 
04xx
Ki mu sledi številka sporočila omogoča poslušanje določenega sporočila.  
040x
Ki mu sledi številka javnega dir. ali številka uporabnika, omogoča poslušanje sporočil v
tem direktoriju. Brisanje sporočila je dovoljeno z <*>, vendar le če si avtor tega sporočila.
 
 
   
Ko si sporočilo poslušal, imaš na voljo podmeni v katerem lahko z DTMF:  
A
Prekineš delo v podmeniju in se vrneš v glavni menu.
B
Pošlješ odgovor nazaj (REPLAY).
*
Pravkar poslušano sporočilo izbrišeš.
B*
Sistem bo povrsti izvedel oba ukaza!
1
Nastaviš posebne partametre:
2
Pove vse informacije o trenutno poslušanem sporočilu.
3
Nastaviš življensko dobo pravkar poslušanega sporočila.
4
Posreduješ sporočilo za drugega uporabnika. Sistem zahteva uporabniško
številko drugega uporabnika.
 
5
Kopiraš sporočilo drugemu uporabniku.
#
Skočiš na naslednje govorno sporočilo.
 
05
Ukaz briše VSA poslušana sporočila določenega uporabnika. Ta ukaz mora biti potrjen <*>.  
05xx
Ki mu sledi številka sporočila, ki je bila uporabljena pri ukazu <04>, pobriše to določeno sporočilo. Primer: V svojem govornem dir. imaš 15 sporočil in želiš brisati prvo in drugo. Potem vedi, da bo po prvem brisanem sporočilu, dobilo drugo sporočilo številko 1, in tako naprej.  
 
 
050
Omogoči restavracijo - oživitev brisanih sporočil. POZOR! To je mogoče le do takrat, ko sporočilo še ni fizično brisano iz diska. Reorganizacija sistema in z njo fizično brisanje starih sporočil - označenih za brisanje, se samodejno izvaja vsako noč.  
 
 
060
Uporabniška statistika (statistični podatki o tebi)  
06
Nastavitev osebnih parametrov: drug za drugim bodo klicani ukazi od 062 do 066.  
062
Ali naj DVMS pri predvajanju pove številko pošiljatelja ?
063
Ali naj DVMS pri predvajanju pove ime in QTH pošiljatelja ?
064
Ali naj DVMS pri predvajanju pove datum in čas oddanega msg.?
065
Ali naj DVMS za zaključek pošiljanja zahteva potrditev ?
066
Nastavitev osebnega CTCSS tona ?
067
Ali naj DVMS pošlje packet obvestilo o prispeli govorni pošti? (NI MOGOČE)
 
07xx
Ki mu sledi številka naslovnika, ali številka direktorija, ali klicni znak v AMP obliki, pošlje govorno sporočilo v ta direktorij. Primer: <07104>; DVMS pove da boš poslal sporočilo uporabniku številka 104, ki ima klicni znak xxxxx. Nato pove, da imaš na voljo 2.5 minute za zapis govornega sporočila. Ukaz prekineš z <A>.  
 
 
08
Seznam neposlušanih sporočil. Enako ukazovanje kot pri <04>. POZOR! Sporočilo 1 je bilo poslušano, zato dobi naslednje številko 1.  
 
08xx
Določen naslovnik sporočila, ki še ni bilo poslušano. Enako kot pri <04xx>.  
080x
Ki mu sledi številka direktorija ali uporabnika, predvaja neposlušana sporočila v tem direktoriju. Brisanje sporočila je dovoljeno z<*>, vendar le če si avtor sporočila (javna sporočila - bilteni).  
 
09
Quit - s tem ukazom zapustiš govorni BBS in omogočiš uporabo drugim. Ukaz bo samodejno aktiviran če na BBSu ne bo po 30. sekundah nobene aktivnosti.
 
 
   
POSEBNI DTMF UKAZI:  
 
A
Prekinitev zahteve. DVMS ne bo dovolil da prekineš prav vse ukaze.
C
Check ukaz: sistem pove po spustu PTT jakost signala. Nemoduliran nosilec mora biti prisoten vsaj 3 sekunde. Odčitana vrednost ni realna, temveč se digitalno izračuna iz vsebnosti šuma v NF signalu! Možni vrednosti sta S0 in S9+.
 
 
D
Delete: briše vse do tukaj odtipkane DTMF tone (uporabno pri napačnem vnosu ukaza).
 
 
     
  Posebnosti pri uporabi DVMS:  
  1. V primeru ko ni uporabnika na sistemu, bo DVMS vsako polno uro oddal točen čas (sistemsko uro PCja).  
  2. Pri aktiviranju lastnega CTCSS tona za dostop na sistem, bo DVMS oddajal sporočila zate s tvojim CTCSS tonom, prav tako s tvojim klicnim znakom pri pošiljanju sporočila tebi.  
  3. Če želiš zamrzniti osebno CTCSS nastavitev: uporabi <066> in nato <0> za zamrznitev. Kasneje ti lahko spremebo CTCSS tona opravi le sysop!  
  4. Za tiste, ki se jim mudi in želijo le vedeti če jih čaka pošta - BREZ LOGIRANJA na sistem, obstaja naslednji DTMF ukaz: <040> ali <080>, ki mu sledi tvoja lastna številka uporabnika. Primer: <040*104>, poslano iz DTMF pagerja.
Pri tem bo sistem povedal pripadajoči klicni znak uporabnika številka 104 in vprašal pri katerem sporočilu želiš pričeti s poslušanjem. Pošiljanje odgovora ali brisanje poslušanega sporočila je mogoče le ko se logiraš na sistem.
 
  5. Če na sistemu ni logiranega uporabnika, lahko pošlješ tudi Paging klic v obliki <EEE*SSS>. Pri tem <EEE> predstavlja uporabniško številko naslovnika, <SSS> pa tvojo - pošiljateljevo številko. Govorni BBS nato pretvori tvoj Pager klic v govorno obliko in ga odda v eter, primer : "S57G od S59DRG".