Prepis originalnega besedila zahtevka za ustanovitev
radio kluba v Novem mestu
Radio klub
Novo mestoPOVERJENIŠTVU ZA NOTRANJE ZADEVE NOVO MESTONaslovu prijavljamo ustanovitev
RADIO KLUB-a NOVO MESTO s sedežem v Novem mestu in delovnim območjem v okraju Novo mesto. Klubske prostore imamo v Kapiteljski ulici štev. 1 - Novo mesto.
Ustanovitelji društva so:


1.) Porenta Viktor - predsednik
2.) Matko Miloš - sekretar
3.) Melanšek Ivan - blagajnik
4.) Rostan Tone - gospodar
5.) Zorič Slavko -
6.) Retelj Lojze -
7.) Lenart Franc -
8.) Pipan Miro -
9.) Frfolja Lado -
10.) Novina Božo -


Prosimo, da nas registrirate kot društvo Radio klub Novo mesto z dnem sprejema te vloge. Radio klub kot organizacija Ljudske tehnike že obstaja od leta 1949,registriran pri Zvezi Radioamaterjev Slovenije v Ljubljani.


Novo mesto - dne : 14. 1. 1952

gr