SETI League logo

Kratka zgodovina SETI


(Translated from Angleski original)

Zbral Robert M. Oven (email rowen@InfoAve.Net)

1959: Dr. Philip Morrison in Dr. Giuseppe Coconi v reviji Nature objavita prvi sodobni clanek o SETI, "Searching for Interstellar Communication" (Iskanje medzvezdnih komunikacij), ki omeni moznost uporabe mikrovalov za izvenzemeljske komunikacije.

1960: Dr Frank Drake v observatoriju NRAO v Green Banku, Zahodna Virginija uporabi 28m anteno na valovni dolzini nevtralnega vodika 21cm (1420MHz) za prvi SETI projekt, imenovan 'projekt Ozma'

1961: Dr. Robert Schwartz in Dr. Charles Towens predlagata opticni SETI na osnovi laserjev.

1961: V observatoriju NRAO v Green Banku organizirajo prvo SETI konferenco, 'red delfina'. Dr. Drake na dnevni red postavi enacbo, ki jo danes poznamo pod imenom 'Drakova enacba', predstavlja pa kontroverzno statisticno metodo za oceno stevila naprednih tehnoloskih civilizacij v Rimski Cesti.

1962:Potem, ko je vse svoje poklicno zivljenje preuceval Barnardovo zvezdo, Dr. Peter van de Kamp zakljuci, da lastno gibanje te zvezde najbolje razlozimo s prisotnostjo enega ali vec planetov. Vprasanje planetov Barnardove zvezde danes se vedno ni reseno.

1966: Dr Carl Sagan in Dr. I.S. Shkolovskii napiseta knjigo "Intelligent Life in the Universe" (Inteligentno zivljeneje v vesolju)

1971: Pri NASA projektna skupina "Project Cyclops" (projekt Kiklop) nacrtuje skupino 1000 radijskih teleskopov, ki bi lahko zaznala radijske signale, kakrsne oddajamo na Zemlji, na razdalji 1000 svetlobnih let. Zaradi visoke cene takrat ne pride do realizacije projekta.

1971: Dr. Carl Sagan, Dr. Frank Drake in Dr. Phil Morrison se pridruzijo ruskim znanstvenikom na zdruzeni amerisko-ruski SETI konferenci v Bjurakanu v Armeniji, CCCP.

1972: NASA objavi "Project Cyclops, A Design Study of a System for Detecting Extraterrestrial Inteligent Life" (Projekt Kiklop, studija sistema za detekcijo izvenzemeljskega inteligentnega zivljenja). Zanimanje je veliko, 10000 izvodov hitro poide.

1972-1973: Izstrelijo sondi Pioneer 10 in 11, ki nosita plaketi s sporocilom o Zemlji, ki ju bosta sondi ponesli ven iz nasega osoncja.

1973: Na Ohio State University zacnejo z vecjim SETI projektom na observatoriju 'Big Ear' (veliko uho) v Delawaru, Ohio [glej 1997]

1974: Na radijskem teleskopu v Arecibu dokoncajo vecjo nadgradnjo, in Dr. Drake v vesolje odda zgodovinsko sporocilo.

1977: Radijski teleskop Big Ear zazna slavni ozkopasovni signal "Wow!" iz ozvezdja Strelec.

1977: Izstrelijo sondi Voyager 1 in 2, ki nosita pozlaceni plosci s slikami in zvoki Zemlje.

1978: Dr. John Kraus izda prvo stevilko revije "Cosmic Search" (vesoljsko iskanje). V prvi in drugi stevilki izide vplivni clanek Dr. Sagana "The Quest for Extraterrestrial Intelligence" (iskanje zunajzemeljske inteligence). Revija neha izhajati po trinajstih stevilkah.

1979: Dr. Carl Sagan, Dr. Bruce Murray in Dr. Louis Friedman ustanovijo The Planetary Society (planetarno drustvo)

1979: Na observatoriju Hat Creek kalifornijske univerze Berkeley starta projekt SERENDIP I - "Search for Extraterrestrial Radio from Nearby Developed Populations" (iskanje zunajzemeljskih radijskih signalov bliznjih razvitih populacij)

1981: Amandma Proxmire ukine podporo kongresa programu SETI pri NASA.

1981: Mednarodna SETI konferenca v Talinu, CCCP. Ker je amandma Proxmire ameriskim znanstvenikom onemogocil udelezbo, na konferenco poslje svojo delegacijo Planetary Society.

1981: Planetary Society zacne z mocnim lobiranjem, da bi NASA nadaljevala z iskanjem izvenzemeljskih signalov. Dr. Sagan, takratni predsednik Planetary Society preprica senatorja Proxmira, da neha z nasprotovanjem.

1982: NASA zacne SETI program HRMS, "High Resolution Microwave Survey" (Mikrovalovni pregled velike locljivosti).

1982: Na observatoriju Allegheny v Pittsburgu, Pensilvanija Dr. George Gatewood isce planete okrog drugih zvezd.

1983: V arecibu testirajo "suitcase SETI" (SETI v kovcku) Dr. Paula Horowitza.

1983: Mednarodna astronomska unija ustanovi komisijo 51, ki je zadolzena za bioastronomijo in SETI.

1983: Dr. Samuel Gulkis in Dr. Thomas Kuiper na juzni polobli zacneta z iskanjem, osredotocenim na spektralne crte vodne pare, s pomocjo 64 meterske antene DSN v Avstraliji.

1983: Dr Michael Papagiannis zacne izdajati "Bioastronomy News", uradno glasilo komisije 51 mednarodne astronomske unije.

1983: Dr. Horowitz s pomocjo Planetary Society starta projekt "Sentinel" na 26 meterskem radijskem teleskopu v Harvardu, Massachusetts.

1984: Ustanovljen je "SETI Institute", kot dom za raziskave na vseh podrocjih, ki zadevajo zivljenje v vesolju. V zacetku je aktivnosti podpirala NASA.

1985: Na observatoriju Oak Ridge starta projekt META, "Mega-Channel Extraterrestrial Assay", (izvenzemeljski preizkus z milijoni kanalov) ki sprejema na 8.4 milijona kanalih sirine 50mHz. Projekt sponzorira reziser Steven Spielberg.

1985: Robert Stephens v Kanadi zacne z iskanjem na radijskem observatoriju Hay River v severozahodnem teritoriju na valovni dolzini 21cm. Projekt leta 1987 dobi podporo The Planetary Society, vendar pa se konca leta 1988, ko observatorij zaradi pomanjkanja denarja zapro.

1986: Kalifornijska univerza v Berkeleyu zacne program SERENDIP II.

1988: The Planetary Society organizira srecanje na temo SETI v Torontu, Kanada.

1988: Robert Stephens ustanovi SETI projekt TARGET, "Telescope Antenna Researching Galactic Extraterrestrial Transmissions" (raziskava izvenzemeljskih galakticnih oddaj s teleskopsko anteno) na radijskem observatoriju v Algonquinu. Program dela na 21cm od 1988 do 1991, ko zaprejo observatorij.

1989: The Planetary Society prevzame izdajanje "Bioastronomy News" kot ene od svojih specialisticnih revij.

1990: The Columbus Optical SETI (COSETI) observatorij, ki ga je razvil pionir opticnega seti (OSETI) Dr. Stuart A. Kinsley, postane prva raziskovalna ustanova za opticni SETI v severni Ameriki.

1990: Pri Buenos Airesu v Argentini zacne delovati projekt META II. Podpira ga The Planetary Society.

1992: Kalifornijska univerza Berkeley pozene SERENDIP III.

1992: NASA zacne s HRMS opazovanji v observatoriju Barstow v Kaliforniji in na radijskem teleskopu v Arecibu na Puerto Ricu.

1993: Dr. Kingsley organizira prvo OSETI konferenco, ki jo sponzorira The International Society for Optical Engineering (SPIE).

1993: Ameriski kongres ukine financiranje projekta HRMS pri NASA.

1994: Richar Factor osnuje The SETI League in imenuje Dr. Paula Schuha za izvrsnega direktorja. SETI League pozneje postane najvecji privatiziran SETI opazovalni program.

1994: Izdajatelj Carl Helmers in urednik Larry Klaes osnujeta "SETIQuest magazine". Helmers je dobil inspiracijo za to od Dr. Kingsleya, s katerim ga je seznanil Klaes. Publikacija neha izhajati leta 1998, po sestnajstih stevilkah.

1995: SETI League prvic sprejme 'charter memberships' (kvajpato?) Clanstvo je medtem naraslo na 1100 clanov v 56 drzavah

1995: SETI Institute starta 'Project Phoenix', privatizirano nadaljevanje NASA HRMS usmerjenega iskanja s 64 metersko anteno radijskega teleskopa v Parkesu v Avstraliji, ki je najvecji radijski teleskop na juzni poobli. Opazovanja trajajo sest mesecev.

1995: Na harvardskem radijskem teleskopu v Masachussetsu zacne z opazovanjem projekt "BETA", "the Billion-Channel Extraterrestrial Assay"

1995: Dr. Michael Mayor in Dr. Dedier Queloz objavita odkritje planeta pri zvezdi 51 Pegaz B, kar je prvi planet, odkrit izven nasega osoncja. Do leta 1999 seznam eksoplanetov naraste preko dvajset.

1996: Dr. Kingsley organizira drugo SPIE konferenco OSETI II.

1996: SETI League s petimi postajami starta Projekt Argus. (leta 1999 je postaj ze 82, kar je verjetno vec kot je vseh ostalih radijskih teleskopov)

1996: SETI League in SETI Institute skupaj izdata drugo izdajo projekta Kiklop.

1996: The Planetary Society financira projekt SERENDIP IV pri UC Berkeley.

1996: Potem, ko eno leto ne deluje zaradi nadgradnje, ki jo je financirala The Planetary Society, zmogljivejsi projekt META II ponovno zacne pregledovati nebo v Argentini.

1996: SETI Institute ponovno pozene usmerjeno iskanje Project Phoenix v observatoriju NRAO v Green Banku.

1996: Na svetovnem spletu starta projekt "Invitation to ETI". Do zdaj je vabilo izdalo ze 60 znastvenikov s podrocja SETI in stikov.

1997: Na observatoriju Leuschner kalifornijske univerze Berkeley starta "Optical SETI Pulse Search", ki ga upravlja Dan Wertheimer.

1997: Na 305 meterskem radijskem teleskopu v Arecibu montirajo SERENDIP IV. Ta lahko neprekinjeno sprejema, tudi ko teleskop uporabljajo za druge naloge.

1997: Projekt Big Ear SETI vpisejo v Guinnesovo knjigo rekordov kot najdalje trajajoci SETI projekt. Ravno v tem casu zacnejo podirati teleskop "Big Ear", da bi naredili prostor za igrisce za golf. Konec projekta.

1998: SETI establishment, kjer so pred tem prevladovali radijski astronomi, ki so dvomili v moznost opticnega iskanja, zacenja sprejemati OSETI. SETI Institute in The Planetary Society zdaj podpirata iskanje svetlobnih signalov.

1998: Project Phoenix SETI Instituta nadaljuje usmerjeno iskanje v Arecibu.

1998: Delovati zacne Harvard/Smithsonian OSETI program, ki ga vodi Dr Horowitz.

1998: Na 64 meterskem radijskem teleskopu v Parkesu v Avstraliji starta projekt Juzni SERENDIP, ki uporablja sestavne dele berkeleyskega SERENDIP IV. Tudi ta je nacrtovan tako, da lahko deluje istocasno z drugimi opazovanji.

1999: SETI@home, novi 'screen saver' program, ki izkorisca moc domacih racunalnikov pokaze moznost radikalnih sprememb v izvedbi programov bodocih SETI iskanj.

Zahvala:

Na avtorjevo prosnjo po dodatnem gradivu po izdaji prvega osnutka se je odzvalo mnogo ljudi, ki so prispevali bogastvo informacij. Zal ne morem omeniti vseh, vendar gre se posebna zahvala SETI League in njenemu direktorju Dr. H. Paulu Schuhu, predsedniku gospodu Richardu Factorju, gospodu Larryju Klaesu, raziskovalni enoti COSETI in direktorju Dr. Stuartu a. Kingsleyu, SETI Institutu in predsedniku Dr. Franku Draku ter direktorju gospodu Tomu Piersonu, Dr. Allenu Toughu za inspiracijo njegovih odlicnih clankov o SETI, The Planetary Society in direktorju Dr. Louisu Friedmanu in gospe Cetherine Middleton; za njihovo izdatno pomoc pri pripravi tega dokumenta.Nazaj na osnovno SETI stran


Copyright info