SETI League logo

Vizija in misija SETI League


(Translated from: Angleski original)

Vizija:

Zavedajoc se, da bo sprejem signalov izvenzemeljskih inteligentnih bitij za vedno spremenil nas pogled na mesto clovestva v vesolju, si SETI League prizadeva zgraditi svetovno mrezo tisocev eksperimentalcev, ki bodo zdruzili moci, da bi pospesili naso vkljucitev v galakticno skupnost.

Misija:

Vzpodbujati in podpirati iskanje izvenzemeljse inteligence:

Nazaj na osnovno SETI stran


Copyright info