SETI League logo

Projekt Argus


(Translated from: Angleski original)

Projekt Argus je verjetno najambicioznejsi mikrovalovni SETI projekt, ki je bil kdaj nacrtovan brez drzavne opreme in financiranja. Njegov cilj je izgradnja in koordiniranje svetovne mreze priblizno 5000 majhnih radijskih teleskopov za iskanje mikrovalovnih signalov morebitnega izvenzemeljskega inteligentnega izvora po vsem nebu hkrati. Ko bo popolnoma operativen, bo prvi sistem za neprekinjen nadzor vsega neba, v vseh smereh v realnem casu.

Projekt Argus, ki je dobil ime po mitoloskem grskem bitju-strazarju s 100 ocmi, je kljucni projekt SETI league, neprofitne izobrazevalne in znanstvene organizacije. Ta je bila ustanovljena leta 1994, da bi pomagala privatizirati iskanje izvenzemeljske inteligence, ki ga je pred tem izvajala NASA. Clani SETI League so razvili potreben hardware, software, protokole in procedure za svetovno distribucijo. Iskalna faza projekta Argus se je zacela na dan Zemlje 21 aprila 1996 s petimi delujocimi radijskimi teleskopi. Novembra 2000 se je z vklopom stote postaje projekt Argus izenacil s svojim mitoloskim soimenjakom.

Tradicionalni raziskovalni radijski teleskopi (kakrsne je n.pr. uporabljala NASA) v nekem trenutku vidijo le majhen delcek neba, tipicno eno miljoninko. Da bi s taksnimi teleskopi pokrili vse nebo, bi jih potrebovali milijon, pravilno usmerjenih. Ce vsak stane priblizno sto milijonov dolarjev, bi cena taksnega sistema presegala bruto planetarni produkt. Na sreco obstaja se druga pot.

Projekt Argus uporablja mnogo manjse, dokaj cenene amaterske radijske teleskope, ki jih clani SETI League zgradijo in uporabljajo na svoje stroske. Tipicno postajo projekta Argus se da zgraditi za nekje od nekaj sto do nekaj tisoc dolarjev, odvisno od znanja graditelja. Samo pet tisoc taksnih manjsih, ustrezno koordiniranih instrumentov zadostuje za sprejem iz vseh smeri naenkrat. Kljub skromni obcutlivosti, so ti instrumenti se vedno sposobni zaznati mikrovalovne signale tehnicno naprednih civilizacij v krogu nekaj sto svetlobnih let.

Projekt Argus ni povezan s projektom 'Argus Telescope', ki ga razvijajo kolegi na Ohio State University. Cilj njihovega projekta je prav tako sprejem iz vseh smeri istocasno, s pomocjo fazirane skupine. Projekt vodi Dr. Robert Dixon, ki je tudi clan svetovalnega odbora pri SETI League.Nazaj na osnovno SETI stran


Copyright info