Kdo sem, kje sem doma in drugi podatki…

Zagotovo je odgovor na vprašanje "kdo sem" najlažje najti z deskanjem po mojih spletnih straneh. Nekaj podatkov in datumov sledi v kratkem neformalnem življenjepisu.

Rodil sem se spomladi 1968 v Šempetru pri Gorici. Osnovno šolo sem obiskoval v Bovcu, kjer imam tudi svoje stalno bivališče. Firbec, kot sem bil, sem se udelezeval različnih izvenšolskih dejavnosti: matematičnega, vivarističnega in modelarskega krožka, bil sem aktiven član lokalnega radioamaterskega kluba.

  

… zelena je, moja dolina J!

Še več fotografij iz SZ dela naše domovine - klikni!

Ko sem še majhen bil, sem ob Soči ribice lovil J. In se v njej tudi kopal. Temperatura vode občasno doseže kakšnih 16…17 st. C. Seveda le po dalj časa trajajočem poletnem vročinskem valu J.

 

Po končani osnovni šoli sem se vpisal na Srednjo naravoslovno-matematično šolo Jurij Vega v Idriji, služil 1 leto vojaški rok v takratni JLA v Bitoli, Makedonija, od tega 9 mesecev odgovoren za upravljanje, vzdrževanje in odpravo napak na daljinsko krmiljenem avtomatiziranem strelišču. V študijskem letu 1988/1989 sem se vpisal na Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo, Univerze v Ljubljani. V drugem letniku sem se odločil za študijsko smer avtomatika - robotika. Vse 4 letnike študija sem opravil v predvidenem roku ter zaključil študij jeseni 1993 z diplomsko nalogo s področja robotike ("Izbira robotskega manipulatorja na osnovi dinamičnih parametrov"). Z isto temo sem se prijavil tudi na natečaj za študentsko Prešernovo nalogo, za katero sem februarja naslednje leto prejel fakultetno Prešernovo nagrado.

Svojo prvo, začasno zaposlitev sem dobil na OŠ Oskar Kovačič v Ljubljani kot učitelj tehničnega pouka v šolskem letu 1993/94, hkrati sem na Litostrojski srednji šoli elektro strok poučeval nekaj več kot eno polletje tudi pouk praktične elektronike za tretji letnik triletnega programa elektrotehnik-elektronik. Vzporedno s pedagoško dejavnostjo sem sodeloval s podjetjem za merilno tehniko in avtomatizacijo COX d.o.o. (kasneje COX&co. d.o.o., danes CPA d.o.o.). V okviru tega sodelovanja sem si pridobil izkušnje s področja razvoja, konstruiranja in sestavljanja procesno-merilnih ter krmilnih sklopov, naprav in sistemov. Konkretna področja, s katerimi sem se ukvarjal, so bila prenapetostno varovanje industrijskih merilnih zank, telemetrični prenos podatkov prek optičnih vlaken in radijskih sistemov, merjenje tlaka in nivoja tekočin, mikroprocesorski in mikrokontrolerski sistemi za pretvorbo, prikaz in obdelavo analognih in digitalnih merilnih signalov.

Delovno razmerje za nedoločen čas sem sklenil s podjetjem PTT Slovenije, kasneje Telekom Slovenije, kjer sem po opravljenem pripravništvu (krajevna kabelska omrežja) prevzel različne naloge v zvezi s problematiko vzdrževanja in razvoja dostopovnih omrežij. Kot predstavnik Telekoma sodelujem v delovnih skupinah za sprejem standardizacije ETSI pri MZT, Urad za standardizacijo in meroslovje, s področja omrežij TETRA in DECT ter s področja terminologije.

V času od oktobra 1998 do septembra 1999 sem bil aktivno vključen v izvajanje projekta PHARE 9520 (alternativni modeli razvoja ruralne telefonije) v vlogi asistenta vodji projekta za Srednjo in Vzhodno Evropo.

Spomladi 1999 me je predavateljski zbor Višje šole za poštni promet in telekomunikacije imenoval za predavatelja za program telekomunikacije. V zimskem semestru 1999/2000 sem predaval del snovi pri predmetu "Telekomunikacijska omrežja I". Žal sem zaradi selitve v Maribor nadaljne sodelovanje moral opustiti.

 

Vrnitev na začetno stran!

Back to home page!