Nekaj podatkov o moji zaposlitvi in drugih delovnih izkušnjah…

 

Ime in priimek:

ALEKSANDER STARE

Datum in kraj rojstva:

Pomlad 1968, Šempeter pri Novi gorici, SFRJ :)

Narodnost:

Slovenska

Državljanstvo:

R. Slovenije

Stan:

Poročen

Izobrazba:

Univ. dipl. inž. elektrotehnike, smer Avtomatika - Robotika, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Znanje tujih jezikov:

Angleški, Nemški, Hrvaški, Srbski, govorno in pisno (brez formalnih potrdil o aktivnem znanju)

Trenutna zaposlitev:

Telekom Slovenije, Področje razvoja omrežja, Služba za mobilna in dostopovna omrežja, od julija 1994 dalje

Trenutne delovne naloge:

Uvajanje novih tehnologij, razvoj in optimizacija telekomunikacijskih dostopovnih omrežij, načrtovanje mestnih optičnih omrežij, testiranje in implementacija sistema ADSL...

Ostale dejavnosti, povezane z zaposl.:

Sodelovanje v delovnih skupinah za sprejem ETSI standardizacije pri MZT, USM: Delovni skupini za omrežja TETRA in DECT ter Terminološka delovna skupina

Asistenca vodji projekta PHARE 9520 (alternativni modeli razvoja ruralne telefonije)

Druge delovne izkušnje:

Svetovanje in razvoj naprav za merilne in telemetrične sisteme pri podjetju za avtomatizacijo COX&co. (kasneje CPA d.o.o.), Ljubljana (radijski in optični prenosi telemetričnih podatkov, krmiljenje naprav, merjenje tlakov v kapljevinah, prenapetostno varovanje,…)

Razvoj in implementacija 8 bitnih mikroprocesorskih in mikrokontrolerskih sklopov, naprav in sistemov

Poučevanje tehničnega pouka na OŠ Oskar Kovačič, Ljubljana, v šolskem letu 1993/1994 (1 šolsko leto)

Poučevanje predmeta "Praktična elektronika" na Srednji šoli elektro strok, Litostrojska, v šolskem letu 1993/1994 (1 polletje)

Poučevanje predmeta "Telekomunikacijska omrežja I" na Višji strokovni šoli za telekomunikacije, Ljubljana

Ljubiteljske dejavnosti:

Razvoj in konstrukcija elektronskih naprav za hobi in prosti čas, pretežno s področja radijske tehnike za radioamaterje

Več objavljenih prispevkov in opisov gradenj elektronskih naprav v revijah "Svet Elektronike" ter glasilu Zveze radioamaterje Slovenije "CQ ZRS"

Nagrade, priznanja:

Dobitnik fakultetne študentske Prešernove nagrade za nalogo z naslovom "Izbira robotskega manipulatorja z dinamično analizo"

  

Vrnitev na začetno stran!

Back to home page!