VABILO NA REDNI LETNI ZBOR ČLANOV

Posted by s53aan | Posted in Domov, Novice | Posted on 04-02-2017-05-2008

0

Vabimo vas na redni letni zbor članov Radiokluba Ajdovščina S53AAN, ki bo potekal v soboto, dne 18.2.2017 s pričetkom ob 18.30 uri, v prostorih RK Ajdovščina, cesta 5. Maja 6a. ( zaklonišče pod občino Ajdovščina )

Predlagan je naslednji dnevni red:
1.    otvoritev in pozdrav predsednika
2.    izvolitev delovnega predsedstva
3.    poročilo predsednika in ostala poročila
4.    razprava na poročila in glasovanje
5.    delovni načrt za leto 2017
6.    pobude in predlogi
7.    razno

Po sklepu upravnega odbora, se bo na zboru članov društva pobirala klubska članarina, ki ostaja kot že kar nekaj let nespremenjena za redne člane 15 €, šolajoči do 18 let 5 €.

Vabilo v pdf obliki: VABILO_OZ_17_objava

Še vedno vse pozivamo, da se odločite za namenitev dela dohodnine za donacije. Kdor želi oz. nima tega še urejenega lahko nameni do 0,5% svoje dohodnine za klub. S tem se višina plačila dohodnine nič ne spremeni, samo 0,5% gre klubu namesto v državni proračun. Odločite se, v klubu bodo te finance koristno porabljene, proračunu se pa ne bo nič poznalo! Navodila na zadnji strani obrazca! Izpolnjen obrazec lahko oddate tudi v klubu, kjer bomo poskrbeli za skupno oddajo na davčni urad.

Predizpolnjen obrazec: Donacije_dohodnine-AAN

Vsi lepo vabljeni!

73 de S57MJC

Comments are closed.