VABILO NA ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

Posted by s53aan | Posted in Domov | Posted on 01-03-2013-05-2008

0

Vabimo vas na redni letni zbor članov Radiokluba Ajdovščina S53AAN, ki bo potekal v soboto, dne 2.3.2013 s pričetkom ob 18.30 uri, v prostorih RK Ajdovščina, cesta 5. Maja 6a. ( zaklonišče pod občino Ajdovščina )

Predlagan je naslednji dnevni red:
1.    otvoritev in pozdrav predsednika
2.    izvolitev delovnega predsedstva
3.    poročilo predsednika in ostala poročila
4.    razprava na poročila in glasovanje
5.    delovni načrt za leto 2013
6.    pobude in predlogi
7.    razno

Po sklepu upravnega odbora, se bo na zboru članov društva pobirala klubska članarina, ki ostaja kot že kar nekaj let nespremenjena za redne člane 15 €, šolo obvezna mladina pa letos plača 5 €.

Ob tej priložnosti bomo med nami tudi uradno pozdravili 17 novih radio operaterjev, ki so uspešno opravili tečaj in izpit za operaterja N razreda.

Vsi lepo vabljeni!

73 de S57MJC

Comments are closed.