VABILO NA OZ 2012

Posted by s53aan | Posted in Domov | Posted on 12-02-2012-05-2008

1

VABILO

Vabimo vas na redni letni zbor članov Radiokluba Ajdovščina S53AAN, ki bo potekal v soboto, dne 25.2.2011 s pričetkom ob 18.30 uri, v prostorih RK Ajdovščina, cesta 5. Maja 6a. ( zaklonišče pod občino Ajdovščina )

Predlagan je naslednji dnevni red:
1.    otvoritev in pozdrav predsednika
2.    izvolitev delovnega predsedstva
3.    poročilo predsednika in ostala poročila
4.    razprava na poročila in glasovanje
5.    delovni načrt za leto 2012
6.    pobude in predlogi
7.    razno

Po sklepu upravnega odbora, se bo na zboru članov društva pobirala klubska članarina, ki ostaja kot že kar nekaj let nespremenjena: redni člani 15 €, šolo obvezna mladina pa 2 €.

POMEMBNO!!!
V skladu s sklepi Konference ZRS se operaterska kotizacija pobira izključno preko radioklubov, ki jih slednji odvedejo ZRS. Zato se bo za tiste, ki to želijo, pobirala dodatno poleg klubske članarine tudi kotizacija glede na status: 40 € redni člani, 20 € družinski člani in 10 € invalidi.
Kdor plača kotizacijo ZRS lahko s tem koristi usluge, ki jih ZRS nudi plačnikom: koriščenje uslug QSL biroja, glasilo CQ ZRS, uvrstitev na tekmovanjih ZRS, udeležba ARG tekmovanj in uvrstitev na mednarodna tekmovanja, ter ostale usluge…
Kdor se ne more udeležiti občnega zbora, lahko znesek klubske članarine (in kotizacije) nakaže na račun RK! Znesek si vsak sam izračuna glede na status.

Lepo vabljeni!

Comments posted (1)

ČESTITAM

73de s56u3f-Bogo