Bavsica_03.07.2013

Bavšica II. izmena VPZS A, 2013

Skok na osnovno stran - - - - - Pošlji sporočilo

Šestindvajset bodočih vodnikov PZS se je pretekle dni izobraževalo v Planinskem učnem centru Bavšica za vodniško kategorijo A. Za prenos znanja je skrbelo deset inštruktorjev. Kar dvanajst dni smo preživeli skupaj, nabirali znanje, razširjali obzorja, se trudili spoznavati in odkrivati tiste prvine vodništva, ki so osnova za dobro vodenje lahkih kopnih tur.

Prisostvovali smo otvoritvi nove čistilne naprave učnega centra, ter podpisu pogodbe o sodelovanju med PZS in ZGV. Izobraževanje je ob natrpanem programu minilo (pre)hitro in slovo zadnji dan ni bilo prav lahko. Sedaj tečajnike čaka še pripravništvo, pa nabiranje kilometrov, da bodo nekoč dosegli odskočno desko za vpis v tečaje višjih kategorij.

Veliko veselja in uspehov pri vodniškem delu!


MK
Fotografije: Jože, Nikola in Mijo

Page | 1 | 2 | 3 |


ATVS team  |   climbing & Mountaineering