Člani

Člani   RK MOZIRJE   2017
     
Zap. št. Priimek in ime klicni znak
1 BABULČ Vilko S52VBC
2 BEZOVŠEK Anton S56IBA
3 DELEJA Peter S56GDR
4 ENCI Branko S52TD
5 ERJAVEC Ferdo S52OA
6 ES Ludvik S52LE
7 ES Sonja S51ES
8 ES Tomaž S52WG
9 FARKAŠ Andrej S57FA
10 GOVEK Janko S51ARK
11 GREGORC JURKOVNIK Alenka S57LGJ
12 HUDOLIN PIRC Amadej S56AHP
13 HUDOLIN Robert S56VHR
14 JANEŽIČ Vojko S57VJ
15 JURKOVNIK Jonatan S55JJ
16 KAKER Marina S57MMU
17 KLADNIK Matej S56T 
18 KLADNIK Matic S56TM
19 KOČAR Janja S55JM
20 KOČAR Monika S55NM
21 KOČAR Negro S55KM
22 KOMPAN Marija  S56JKH
23 KRAJNER Mitja S56ZTO
24 KRAJNER Uroš S55K
25 KRANJC Rajko S57ENZ
26 MATKO Milan S57HMM
27 MIKLAVŽINA Branko S52BS
28 MOLIČNIK Barbara S55BA
29
NEMIVŠEK Alojz S52ANG
30 PAHOVNIK August S59AP
31 PAHOVNIK Ksenija S53BT
32 PAPEŽ Franc S56UPK
33 PEČNIK Tomaž S56PT
34 PETRIN Cvetka  S56ICV
35 PETRIN Vili S55PV
36 PODGORŠEK Blaž S52BPI
37 PRAŠNIKAR Miro S52ON
38 PRAŠNIKAR Mojca S54MP
39 PRAŠNIKAR Sonja S56BPS
40 PRAZNIK Emilijan S51PR
41 PRAZNIK Franc S57AZ
42 PRAZNIK Klara S52OPA
43 PRAZNIK Špela S51SP
44 RIJAVEC Jože S56GJX
45 ROBIDA Tomaž S57KO
46 SEM Ciril Metod S56GCS
47 SKOK Andrej S51SA
48 SLUGA Blaž S50SB
49 SLUGA Jože S50SL
50 STEBLOVNIK Anton S51TS
51 STEBLOVNIK Jaka S55X
52 STEBLOVNIK Tomaž S58TSC
53 STEBLOVNIK Zdenka S58ZSM
54 SUPANIČ Roman S57SR
55 ŠULIGOJ Ljubo S57BSU
56 TRS Ivan S57TI
57 TRS Rozalija S55TR
58 UGOVŠEK Milan S57BUG
59 VAČOVNIK Vid S58VID
60 ZABREZNIK Iztok S50IZ
61 ZALOŽNIK Bernard S57BE

Dodaj odgovor