s51beg-R.gif (7680 bytes)


predstavitev.gif (1618 bytes)

Ime: Radioklub "Menišija"

Sedež: Begunje 57, Begunje pri Cerknici, 1382;

Članstvo: 52 članov

Operaterski razredi: I. razred - 2 člana, II. razred - 7 članov, III. razred 32 članov, 7 članov UNLIS, 4 člani tujci, I op. razred.

Izobrazbena struktura: visoka izobrazba - 3 člani, višja izobrazba - 5 članov, ostali srednja izobrazba  ali dijaki in študenti.

 

povezave.gif (1100 bytes)

- članstvo v Zvezi radioamaterjev Slovenije Lepi pot 6, Ljubljana

- članstvo v radioklubu OK1OHL, Ul. 28.rijna 517, 534 01 Holice v Cechah, kjer je sedež Czech - Slovenia Contest Group, skupine OL5A.

- pogodbeno sodelovanje z MORS, Uprava ZARE, mobilna enota.

 

vodenje.gif (1122 bytes)

- predsednica Karmen Škerlj - S56SDM

- podpredsednica Druško Anica - S56SAD

- tajnica Erna Kranjec - S56SEK

 

zgodovina.gif (1611 bytes)

Klub je bil ustanovljen kot posledica povečanega števila radioamaterjev na področju Menišije in neurejenega statusa kluba v Cerknici. Od prvotnih 22 članov se je klub v dveh letih kadrovsko podvojil.

V času delovanja je klub pridobil sredstva za najosnovnejše potrebe delovanja, predvsem pa so člani izdelali postajo in antenski sistem za sprejem polarnih in geostacionarnih satelitov, SSTV modeme, 3 postaje verzije WBFM, ki še niso locirane, pripravljen pa je tudi kompleten material za postavitev stolpa.

Med ostalimi aktivnostmi smo člani kluba posebej ponosni na to, da smo eden od prvih klubov v državi, ki je meddržavno povezan, saj sestavlja tako članstvo našega kot Češkega kluba mešana sestava. To sodelovanje se je razvilo iz večletnega medsebojnega obiskovanja med amaterji obeh držav. Organizirana srečanja med člani potekajo že pet let.

Nekaj fotografij s srečanja leta: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999


nazaj.gif (3452 bytes)