Statut SCC (SLO) Prenos datotek (SLO) S5 Rang List (SLO) SCC Novice (SLO) S5 Contest records

Buck Callbook search  

Home
About SCC
EU HF Contest
SCC RTTY Contest
SCC Members
Contest software
Contest Calendars
Contest Clubs
DXScape DX Cluster

Design © Robert, S57AW

KODEKS ETIKE ZA TEKMOVALCE

Prebral in proučil bom pravila tekmovanja in jih v celoti upošteval, ter še posebej pravila za kategorijo v kateri bom sodeloval

Upošteval bom predpise, ki urejajo radioamaterstvo v moji državi

Po tekmovanju ne bom popravljal podatkov v dnevniku z uporabo raznih zunanjih baz in podatkov z namenom popravkov klicnih znakov ali sprejetih podatkov

Strinjam se, da so odločitve tekmovalne komisije dokončne

Pri svojem delu bom upošteval DX kodeks

Svojo frekvenco bom prepustil za katerikoli potreben promet v primeru nesreč ali nevarnosti

Pri svojem delu bom uporabljal svojo postajo tako, da bo oddajala kvaliteten signal z najmanjšim vplivom na delo ostalih udeležencev

Vir: http://wwrof.org/contester-code-of-ethics/

DX KODEKS

Poslušal bom, poslušal in potem še malo poslušal

Klical bom samo, če bom lahko DX postajo zares pravilno sprejemal

Ne bom zaupal cluster-ju, pred klicanjem se bom prepričal o pozivnem znaku DX postaje

Ne bom motil DX postaje ali kogarkoli, ki jo kliče, in se nikoli ne bom uglaševal na frekvenci DX postaje ali na njenem QSX območju

Preden jo bom klical, bom počakal, da DX postaja zaključi zvezo

Svoj pozivni znak bom vedno oddajal v celoti

Klical bom in nato razumen čas poslušal. Ne bom klical nepretrgoma

Ne bom oddajal, kadar DX operater kliče drug pozivni znak, ne mojega

Ne bom oddajal, kadar DX operater sprašuje po pozivnem znaku, ki ni podoben mojemu

Ne bom oddajal, kadar DX postaja kliče druga geografska področja, ne mojega

Takrat, ko bo DX operator poklical mene, svojega pozivnega znaka ne bom ponavljal, razen če mislim, da ga ni pravilno sprejel

Hvaležen bom če in ko bom uspel vzpostaviti zvezo

Spoštoval bom ostale operaterje

Vir: http://dx-code.org/