Statut SCC (SLO) Prenos datotek (SLO) S5 Rang List (SLO) SCC Novice (SLO) Diploma "30 let SLO"

Buck Callbook search  

Home
About SCC
EU HF Contest
SCC RTTY Contest
SCC Members
Contest software
Contest Calendars
Contest Clubs
DXScape DX Cluster

© Slovenia Contest Club

Change to English 

DIPLOMA OB 30-LETNICI OSAMOSVOJITVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Zveza radioamaterjev želi z izdajo posebne diplome obeležiti 30. letnico osamosvojitve Slovenije. Diplomo lahko osvojijo vse radioamaterske postaje pod določenimi pogoji navedenimi v nadaljevanju. Aktivnosti za osvojitev diplome bodo potekale od 26. 6. 2021 do 31. 12. 2021.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) je ZRS ob tej priliki  že dodelila možnost uporabe posebnih klicnih znakov za vse osebne radijske postaje in sicer se v obstoječi znak izza obeh številk doda številka 30 (npr. obstoječi S50XX bo S5030XX, S51XX bo S5130XX, S52XX bo S5230XX itd). Veljavnost uporabe teh znakov je od 26. 6. 2021 do 31. 12. 2021. Znake lahko uporabljajo vsi osebni radioamaterji, ki imajo veljavno radijsko dovoljenje pod pogoji le tega.

Glede na določbe 6. člena, točke 11. Splošnega akta o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi (Ur. list RS 68/2013) pa morajo radioklubi posebej zaprositi za izdajo posebnega klubskega znaka za uporabo klubskih znakov v omenjenem času. V nadaljevanju je podan obrazec s katerim klubi zaprosijo za poseben klubski klicni znak S5x30xxx oziroma S5x30x.

 

Poišči QSOs

Vaš znak:

Obrazec za vlogo za izdajo posebnega klicnega znaka za klube (poslati na AKOS)

Za neposredno izvedbo aktivnosti izdaje diplome bo poskrbel Slovenia contest club in se glede konkretnih vprašanj ob izdaji diplome obračajte neposredno na e-naslov scc@hamradio.si. Na isti naslov pošljite tudi vaše dnevnike dela s posebnim klicnim znakom, kar bo v pomoč pri verifikaciji izdajanja diplom.

Glede na pomembnost obletnice, kjer smo slovenski radioamaterji odigrali pomembno vlogo, pričakujemo množično uporabo posebnih klicnih znakov in veliko aktivnost slovenskih radioamaterjev v navedenem časovnem obdobju. Ob uporabi posebnih klicnih znakov upoštevajte tudi zahteve po vodenju dnevnikov dela in ustreznem potrjevanju opravljenih zvez.

Pogoji za osvojitev diplome so naslednji:

Zveza radioamaterjev Slovenije izdaja diplomo ob 30 letnici slovenske osamosvojitve pod naslednjimi pogoji:

1) Za osvojitev diplome morajo slovenski radioamaterji zbrati 1991 točk z zvezami s slovenskimi radioamaterskimi postajami v času od 26.6.2021 do 31.12.2021

2) Zveze s slovenskimi postajami, ki bodo uporabljale poseben klicni znak štejejo 30 točk, zveze z rednimi slovenskimi znaki pa 10 točk

3) Ni omejitev glede obsegov ali vrste dela in z določeno postajo je možno vzpostaviti več zvez.

4) Za osvojitev diplome je potrebno poslati izvod iz dnevnika z naslednjimi podatki : datum, čas po GMT, klicni znak, frekvenčni obseg in vrsta dela. Zahtevek poslati na scc@hamradio.si. V zahtevi je potrebno navesti tudi poštni naslov za dostavo diplome.

5) S5 postaja, ki bo osvojila diplomo z uporabo posebnega klicnega znaka, se mu izda  diploma s posebnim ali matičnim klicnim znakom (volja posameznika).

6) Diploma je brezplačna in jo slovenski radioamaterji dobijo po pošti

7) Diplome bodo izdane po vrstnem redu prispelih zahtevkov

8) Pravila za osvojitev diplome tudi za tuje radioamaterje in seznam prejemnikov diplom bo objavljen na spletnih straneh SCC.