next up previous
Next: Meritve Up: Izpitna vprašanja za radioamaterje Previous: Napajanje anten

Motnje

[861.] Zakaj se za napajanje anten v gosto naseljenih predelih priporoča uporaba oklopljenih antenskih vodov?

*a) Oklopljeni antenski vodi pripomorejo lepšemu izgledu antenskega sistema.

*b) Ker v nasprotju z neoklopljenimi antenskimi vodi veliko manj sevajo v okolico in s tem zmanjšujejo nevarnost motenj.

*c) Oklopljeni antenski vodi se laže prilagodijo na anteno.

*d) Ker tako skrijemo potujoče elektromagnetne valove pred pogledi sosedov.

[862.] Ali je slabo narejena antena lahko vzrok za nastanek motenj?

*a) Ne, antena ne vpliva na nastanek motenj.

*b) Ne, če anteno uporabljamo le za oddajo.

*c) Da.

*d) Da, vendar to velja le za sprejemne antene.

[863.] Ali se motnje lahko širijo preko električnega omrežja?

*a) Ne, motnje ne morejo priti v električno omrežje.

*b) Motnje se sicer lahko širijo preko električnega omrežja, vendar nam običajno ne povzročajo težav.

*c) Da, vendar jih lahko odpravimo z vgradnjo filtrov in dušilk v omrežni dovod naprave.

*d) Ne, ker je električno omrežje namenjeno le napajanju naprav.

[864.] Kaj moramo paziti, da se izognemo pojavu parazitnih oscilacij?

*a) Parazitnim oscilacijam se sploh ne moremo izogniti, zato jim nima smisla posvečati kakšne posebne pozornosti.

*b) Da bi nevarnost nastanka parazitnih oscilacij zmanjšali na minimum, moramo paziti na pravilno gradnjo oddajnikov, ojačevalnikov in anten.

*c) Da se zavarujemo pred nastankom parazitnih oscilacij, moramo občasno pregledati in poglasiti sprejemnik.

*d) Parazitnim oscilacijam se izognemo tako, da dovolj razmaknemo oddajno in sprejemno anteno.

[865.] Kdaj se pojavijo motnje zaradi intermodulacijskih produktov v sprejemniku?

*a) Intermodulacijski produkti se pojavijo le zaradi nepravilnega delovanja močnih ojačevalnikov.

*b) Do motenj zaradi intermodulacijskih produktov pride zaradi premočnih signalov v sprejemniku, zaradi katerih pride sprejemnik v nelinearen način delovanja.

*c) Intermodulacijski produkti se pojavijo takrat, ko zelo blizu oddaja veliko postaj z majhno močjo.

*d) Motnje zaradi intermodulacijskih produktov se pojavijo vedno, ko poslušamo dve postaji, katerih frekvenca se razlikuje za manj kot 500 Hz.


next up previous
Next: Meritve Up: Izpitna vprašanja za radioamaterje Previous: Napajanje anten

Andrej Souvent
Mon Jul 6 23:12:43 CEST 1998