next up previous
Next: Predpisi: mednarodnislovenski, CEPT Up: Izpitna vprašanja za radioamaterje Previous: Osnovni pojmi o radijskih

Razdelitev frekvenc, največje dovoljene moči, ITU regioni, IARU in CQ coni

[26.] Na koliko ITU regionov je razdeljen Svet?

*a) 3.

*b) 6.

*c) 40.

*d) 75.

[27.] V katerem ITU regionu se nahaja Slovenija?

*a) 28.

*b) 15.

*c) 3.

*d) 1.

[28.] Kateri del Sveta ni v 1. ITU regionu?

*a) Evropa.

*b) Afrika.

*c) Severna Amerika.

*d) Bližnji vzhod.

[29.] V kateri coni po ITU razdelitvi se nahaja Slovenija?

*a) 1.

*b) 15.

*c) 28.

*d) 14.

[30.] V kateri coni po CQ razdelitvi se nahaja Slovenija?

*a) 3.

*b) 28.

*c) 15.

*d) 1.

[31.] Katerega od naštetih frekvenčnih pasov radioamaterji v Sloveniji ne smejo uporabljati?

*a) 3500 - 3800 kHz.

*b) 144 - 146 MHz.

*c) 220 - 225 MHz.

*d) 24890 - 24990 kHz.

[32.] Katerega od naštetih frekvenčnih pasov radioamaterji v Sloveniji ne smejo uporabljati?

*a) 7000 - 7100 kHz.

*b) 10100 - 10150 kHz.

*c) 155 - 165 MHz.

*d) 10.0 - 10.5 GHz.

[33.] Katero frekvenčno področje ni namenjeno radioamaterski dejavnosti?

*a) 1.8 MHz.

*b) 144 MHz.

*c) 27 MHz.

*d) 1.2 GHz.

[34.] Katero od naštetih frekvenčnih področij ni namenjeno radioamaterjem?

*a) 3.5 MHz.

*b) 50 MHz.

*c) 136 MHz.

*d) 10 GHz.

[35.] Katero od naštetih frekvenčnih področij ni namenjeno radioamaterjem?

*a) 47 GHz.

*b) 432 MHz.

*c) 46 MHz.

*d) 5.6 GHz.

[36.] Katerega od naštetih frekvenčnih pasov radioamaterji v Sloveniji lahko uporabljajo?

*a) 2000 - 2800 kHz.

*b) 144 - 146 MHz.

*c) 220 - 225 MHz.

*d) 270000 - 279000 kHz.

[37.] Katerega od naštetih frekvenčnih pasov radioamaterji v Sloveniji lahko uporabljajo?

*a) 350 - 1800 kHz.

*b) 220 - 225 MHz.

*c) 7000 - 7100 kHz.

*d) 136 - 144 MHz.

[38.] Katero od naštetih frekvenčnih področij je namenjeno radioamaterski dejavnosti?

*a) 27 MHz.

*b) 432 MHz.

*c) 46 MHz.

*d) 300 kHz.

[39.] Katero od naštetih frekvenčnih področij je namenjeno radioamaterski dejavnosti?

*a) 900 MHz.

*b) 3.5 MHz.

*c) 27 MHz.

*d) 158 MHz.

[40.] Ali je na frekvenčnih pasovih, namenjenim radioamaterski dejavnosti, dovoljeno delo tudi drugim službam?

*a) Ne, saj se druge službe ukvarjajo s pridobitniško dejavnostjo, to pa ne sodi na radioamaterska frekvenčna področja.

*b) Da. Nihče ne nadzira uporabe frekvenčnih pasov, zato je vsem dovoljeno uporabljati vse razpoložljive frekvenčne pasove.

*c) Da. Nekatere frekvenčne pasove si radioamaterji delijo z drugimi uporabniki.

*d) Ne. Frekvenčni pasovi, ki jih uporabljajo radioamaterji, so namenjeni izključno njim.

[41.] Na katerem delu 160-metrskega pasu je dovoljeno oddajati radioamaterjem v Sloveniji?

*a) 1800 kHz - 2000 kHz.

*b) 1800 kHz - 1920 kHz.

*c) 1810 kHz - 2710 kHz.

*d) 1810 kHz - 2000 kHz.

[42.] S kakšno največjo močjo je radioamaterjem I. razreda v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 1820 kHz?

*a) 50 W.

*b) 75 W.

*c) 300 W.

*d) 1500 W.

[43.] S kakšno največjo močjo je radioamaterjem II. razreda v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 1910 kHz?

*a) 50 W.

*b) 75 W.

*c) 100 W.

*d) 300 W.

[44.] S kakšno največjo močjo je radioamaterjem II. razreda v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 1842 kHz?

*a) 50 W.

*b) 75 W.

*c) 300 W.

*d) 100 W.

[45.] Kateri del 80-metrskega pasu je v Sloveniji namenjen radioamaterjem?

*a) 3510 kHz - 4000 kHz.

*b) 3525 kHz - 3875 kHz.

*c) 3500 kHz - 3800 kHz.

*d) 3525 kHz - 3810 kHz.

[46.] Na katerem delu 80-metrskega pasu je dovoljeno oddajati operaterjem II. razreda?

*a) 3510 kHz - 4000 kHz.

*b) 3525 kHz - 3775 kHz.

*c) 3500 kHz - 3800 kHz.

*d) 3525 kHz - 3800 kHz.

[47.] S kakšno največjo močjo je dovoljeno oddajati radioamaterju II. razreda na frekvenci 3551 kHz?

*a) 100 W.

*b) 250 W.

*c) 300 W.

*d) 1500 W.

[48.] S kakšno največjo močjo je dovoljeno oddajati radioamaterju I. razreda na frekvenci 3501 kHz?

*a) 100 W.

*b) 250 W.

*c) 300 W.

*d) 1500 W.

[49.] Kateri del 80-metrskega pasu smejo radioamaterji v Sloveniji uporabljati za zveze v foniji?

*a) 3500 kHz - 3510 kHz.

*b) 3500 kHz - 3600 kHz.

*c) 3500 kHz - 3510 kHz.

*d) 3600 kHz - 3800 kHz.

[50.] Kateri del 40-metrskega pasu je namenjen radioamaterjem v Sloveniji?

*a) 7000 kHz - 7200 kHz.

*b) 7010 kHz - 7500 kHz.

*c) 7000 kHz - 7100 kHz.

*d) 7040 kHz - 7200 kHz.

[51.] Na katerem delu 40-metrskega pasu je dovoljeno oddajati operaterjem II. razreda?

*a) 7010 kHz - 7100 kHz

*b) 7000 kHz - 7100 kHz

*c) 7040 kHz - 7100 kHz

*d) Operaterjem II. razreda ni dovoljeno oddajati na 40-metrskem pasu.

[52.] S kakšno največjo močjo je radioamaterjem v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 7002 kHz?

*a) 100 W.

*b) 250 W.

*c) 300 W.

*d) 1500 W.

[53.] Kateri del 40-metrskega pasu smejo radioamaterji v Sloveniji uporabljati za zveze v foniji?

*a) 7000 kHz - 7200 kHz.

*b) 7010 kHz - 7040 kHz.

*c) 7000 kHz - 7100 kHz.

*d) 7040 kHz - 7100 kHz.

[54.] Kateri del 30-metrskega pasu je v Sloveniji namenjen radioamaterjem?

*a) 10000 kHz - 10140 kHz.

*b) 10100 kHz - 10240 kHz.

*c) 10100 kHz - 10150 kHz.

*d) 10000 kHz - 10150 kHz.

[55.] Na katerem delu 30-metrskega pasu je v Sloveniji dovoljeno oddajati operaterjem II. razreda?

*a) Operaterjem II. razreda ni dovoljeno oddajati na 30-metrskem pasu.

*b) 10000 kHz - 10140 kHz.

*c) 10100 kHz - 10150 kHz.

*d) 10100 kHz - 10040 kHz.

[56.] S kakšno največjo močjo je dovoljeno oddajati operaterju II. razreda na frekvenci 10105 kHz?

*a) 100 W.

*b) 250 W.

*c) 300 W.

*d) 1500 W.

[57.] Kateri del 30-metrskega pasu je namenjen izključno za CW zveze?

*a) 10000 kHz - 10140 kHz.

*b) 10100 kHz - 10140 kHz.

*c) 10100 kHz - 10150 kHz.

*d) 10000 kHz - 10150 kHz.

[58.] Kateri del 30-metrskega pasu smejo radioamaterji v Sloveniji uporabljati za zveze v foniji?

*a) 10140 kHz - 10150 kHz.

*b) 10100 kHz - 10040 kHz.

*c) 10100 kHz - 10150 kHz.

*d) Na 30-metrskem pasu delo v foniji ni dovoljeno.

[59.] Kateri del 20-metrskega pasu je v Sloveniji namenjen radioamaterjem?

*a) 14000 kHz - 14500 kHz.

*b) 14100 kHz - 14450 kHz.

*c) 14000 kHz - 14350 kHz.

*d) 14000 kHz - 14450 kHz.

[60.] Na katerem delu 20-metrskega pasu je dovoljeno oddajati operaterjem II. razreda?

*a) Operaterjem II. razreda ni dovoljeno oddajati na 20-metrskem pasu.

*b) 14050 kHz - 14150 kHz.

*c) 14100 kHz - 14350 kHz.

*d) 14000 kHz - 14350 kHz.

[61.] S kakšno največjo močjo je operaterjem I. razreda v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 14235 kHz?

*a) 100 W.

*b) 250 W.

*c) 300 W.

*d) 1500 W.

[62.] S kakšno največjo močjo je operaterjem II. razreda v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 14055 kHz?

*a) 100 W.

*b) 250 W.

*c) 300 W.

*d) Operaterjem II. razreda ni dovoljeno oddajati na tej frekvenci.

[63.] Kateri del 20-metrskega pasu smejo radioamaterji v Sloveniji uporabljati za zveze v foniji?

*a) 14000 kHz - 14100 kHz.

*b) 14101 kHz - 14350 kHz.

*c) 14050 kHz - 14350 kHz.

*d) 14000 kHz - 14450 kHz.

[64.] Kateri del 17-metrskega pasu je v Sloveniji namenjen radioamaterjem?

*a) 18100 kHz - 18200 kHz.

*b) 18068 kHz - 18168 kHz.

*c) 18070 kHz - 18200 kHz.

*d) 18060 kHz - 18100 kHz.

[65.] Na katerem delu 17-metrskega pasu je v Sloveniji dovoljeno oddajati operaterjem II. razreda?

*a) Operaterjem II. razreda ni dovoljeno oddajati na 17-metrskem pasu.

*b) 18068 kHz - 18168 kHz.

*c) 18070 kHz - 18200 kHz.

*d) 18068 kHz - 18100 kHz.

[66.] S kakšno največjo močjo je operaterjem I. razreda v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 18070 kHz?

*a) 100 W.

*b) 250 W.

*c) 300 W.

*d) 1500 W.

[67.] S kakšno največjo močjo je operaterjem II. razreda v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 18070 kHz?

*a) 100 W.

*b) 250 W.

*c) 300 W.

*d) Operaterjem II. razreda ni dovoljeno oddajati na tej frekvenci.

[68.] Kateri del 17-metrskega pasu smejo uporabljati radioamaterji v Sloveniji za zveze v foniji?

*a) 18110 kHz - 18200 kHz.

*b) 18068 kHz - 18168 kHz.

*c) 18111 kHz - 18168 kHz.

*d) 18068 kHz - 18100 kHz.

[69.] Kateri del 15-metrskega pasu je v Sloveniji namenjen radioamaterjem?

*a) 21100 kHz - 21550 kHz.

*b) 21000 kHz - 21450 kHz.

*c) 21025 kHz - 21500 kHz.

*d) 21068 kHz - 21468 kHz.

[70.] Na katerem delu 15-metrskega pasu NI dovoljeno oddajati?

*a) 21000 kHz - 21025 kHz.

*b) 21025 kHz - 21100 kHz.

*c) 21149 kHz - 21151 kHz.

*d) 21100 kHz - 21150 kHz.

[71.] S kakšno največjo močjo je operaterjem I. razreda v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 21070 kHz?

*a) 100 W.

*b) 250 W.

*c) 300 W.

*d) 1500 W.

[72.] S kakšno največjo močjo je operaterjem II. razreda v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 21120 kHz?

*a) 100 W.

*b) 250 W.

*c) 300 W.

*d) 1500 W.

[73.] Kateri del 15-metrskega pasu smejo radioamaterji v Sloveniji uporabljati za zveze v foniji?

*a) 21025 kHz - 21350 kHz.

*b) 21100 kHz - 21350 kHz.

*c) 21100 kHz - 21150 kHz.

*d) 21151 kHz - 21450 kHz.

[74.] Kateri del 12-metrskega pasu je v Sloveniji namenjen radioamaterjem?

*a) 24100 kHz - 24250 kHz.

*b) 24850 kHz - 24950 kHz.

*c) 24890 kHz - 24995 kHz.

*d) 24890 kHz - 24990 kHz.

[75.] Na katerem delu 12-metrskega pasu je dovoljeno oddajati operaterjem II. razreda?

*a) 24850 kHz - 24950 kHz

*b) 24890 kHz - 24980 kHz

*c) 24890 kHz - 24910 kHz

*d) Operaterjem II. razreda ni dovoljeno oddajati na 12-metrskem pasu.

[76.] S kakšno največjo močjo je operaterjem I. razreda v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 24901 kHz?

*a) 100 W.

*b) 250 W.

*c) 300 W.

*d) 1500 W.

[77.] Kateri del 12-metrskega pasu smejo radioamaterji v Sloveniji uporabljati za zveze v foniji?

*a) 24850 kHz - 24950 kHz.

*b) 24830 kHz - 24930 kHz.

*c) 24931 kHz - 24990 kHz.

*d) 24890 kHz - 24980 kHz.

[78.] Kateri del 10-metrskega pasu je v Sloveniji namenjen radioamaterjem?

*a) 28000 kHz - 30000 kHz.

*b) 29000 kHz - 29850 kHz.

*c) 28000 kHz - 29700 kHz.

*d) 28200 kHz - 29900 kHz.

[79.] Kateri del 10-metrskega pasu je rezerviran za radijske svetilnike?

*a) 29300 kHz - 29510 kHz.

*b) 28000 kHz - 28050 kHz.

*c) 28190 kHz - 28225 kHz.

*d) 28225 kHz - 29200 kHz.

[80.] S kakšno največjo močjo je operaterjem I. razreda v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 28150 kHz?

*a) 100 W.

*b) 250 W.

*c) 300 W.

*d) 1500 W.

[81.] S kakšno največjo močjo je operaterjem II. razreda v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 28350 kHz?

*a) 100 W.

*b) 250 W.

*c) 300 W.

*d) 1500 W.

[82.] Kateri od navedenih delov 10-metrskega pasu je namenjen izključno zvezam v telegrafiji?

*a) 28000 kHz - 28050 kHz.

*b) 28050 kHz - 28150 kHz.

*c) 28190 kHz - 28225 kHz.

*d) 29510 kHz - 29700 kHz.

[83.] Kateri del 10-metrskega pasu je namenjen izključno delu radioamaterjev preko satelitov?

*a) 28000 kHz - 28200 kHz.

*b) 29300 kHz - 29510 kHz.

*c) 29400 kHz - 29550 kHz.

*d) 28200 kHz - 29700 kHz.

[84.] Kateri del 6-metrskega pasu je v Sloveniji namenjen radioamaterjem?

*a) 50000 kHz - 50100 kHz.

*b) 51000 kHz - 52000 kHz.

*c) 51000 kHz - 51900 kHz.

*d) 50000 kHz - 52000 kHz.

[85.] Na katerem delu 6-metrskega pasu je v Sloveniji dovoljeno oddajati operaterjem III. razreda?

*a) 50100 kHz - 52000 kHz.

*b) 51000 kHz - 51900 kHz.

*c) 50000 kHz - 51900 kHz.

*d) Operaterjem III. razreda ni dovoljeno oddajati na 6-metrskem pasu.

[86.] S kakšno največjo močjo je operaterjem I. razreda dovoljeno v Sloveniji oddajati na frekvenci 50010 kHz?

*a) 10 W.

*b) 25 W.

*c) 100 W.

*d) 300 W.

[87.] Kateri del 6-metrskega pasu je namenjen izključno radijskim svetilnikom in zvezam v telegrafiji?

*a) 51000 kHz - 52000 kHz.

*b) 50000 kHz - 51900 kHz.

*c) 51000 kHz - 51900 kHz.

*d) 50000 kHz - 50100 kHz.

[88.] Kateri del 6-metrskega pasu smejo radioamaterji v Sloveniji uporabljati za SSB zveze?

*a) 51000 kHz - 52500 kHz.

*b) 50100 kHz - 52000 kHz.

*c) 50500 kHz - 52750 kHz.

*d) 50000 kHz - 50100 kHz.

[89.] Kateri del 2-metrskega pasu je v Sloveniji namenjen radioamaterjem?

*a) 144.000 MHz - 148.000 MHz.

*b) 144.150 MHz - 146.150 MHz.

*c) 144.000 MHz - 146.000 MHz.

*d) 140.000 MHz - 148.000 MHz.

[90.] Na katerem od navedenih delov 2-metrskega pasu NI dovoljeno oddajati operaterjem III. razreda?

*a) 144.000 MHz - 144.035 MHz.

*b) 144.035 MHz - 144.150 MHz.

*c) 144.150 MHz - 144.400 MHz.

*d) 145.800 MHz - 146.000 MHz.

[91.] S kakšno največjo močjo je operaterjem I. razreda v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 144.200 MHz?

*a) 25 W.

*b) 100 W.

*c) 750 W.

*d) 1500 W.

[92.] S kakšno največjo močjo je operaterjem II. razreda v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 144.050 MHz?

*a) 10 W.

*b) 25 W.

*c) 100 W.

*d) 750 W.

[93.] S kakšno največjo močjo je operaterjem III. razreda v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 145.500 MHz?

*a) 25 W.

*b) 50 W.

*c) 100 W.

*d) 750 W.

[94.] S kakšno največjo močjo je operaterjem III. razreda v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 144.010 MHz?

*a) 25 W.

*b) 50 W.

*c) 100 W.

*d) 750 W.

[95.] S kakšno največjo močjo je radioamaterjem v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 145.150 MHz?

*a) 50 W.

*b) 100 W.

*c) 300 W.

*d) 1500 W.

[96.] S kakšno največjo močjo je radioamaterjem v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 145.750 MHz?

*a) 25 W.

*b) 50 W.

*c) 100 W.

*d) Na tej frekvenci ni dovoljeno oddajati, ker se nahaja v področju, ki je namenjeno izhodnim frekvencam repetitorjev.

[97.] Kateri del 2-metrskega pasu je v Sloveniji namenjen izključno CW zvezam?

*a) 144.000 MHz - 144.500 MHz.

*b) 144.150 MHz - 144.500 MHz.

*c) 144.000 MHz - 144.100 MHz.

*d) 144.035 MHz - 144.150 MHz.

[98.] Kateri del 2-metrskega pasu je v Sloveniji namenjen izključno zvezam z odbojem preko Lune (EME)?

*a) 144.000 MHz - 144.500 MHz.

*b) 144.150 MHz - 144.500 MHz.

*c) 144.000 MHz - 144.035 MHz.

*d) 144.150 MHz - 144.845 MHz.

[99.] Kateri del 2-metrskega pasu je namenjen izključno za delo preko radioamaterskih satelitov?

*a) 144.000 MHz - 144.500 MHz.

*b) 144.150 MHz - 144.500 MHz.

*c) 145.800 MHz - 146.000 MHz.

*d) 144.150 MHz - 144.845 MHz.

[100.] Frekvenca simpleksnega kanala S20 (nova oznaka V40) je:

*a) 145.525 MHz.

*b) 144.575 MHz.

*c) 145.500 MHz.

*d) 145.300 MHz.

[101.] Frekvenca simpleksnega kanala S23 (nova oznaka V46) je:

*a) 145.525 MHz.

*b) 145.575 MHz.

*c) 145.500 MHz.

*d) 145.300 MHz.

[102.] Frekvenca simpleksnega kanala S10 (nova oznaka V20) je:

*a) 145.200 MHz.

*b) 145.250 MHz.

*c) 145.500 MHz.

*d) 145.300 MHz.

[103.] Izhodna frekvenca repetitorja R0 (nova oznaka RV48) je:

*a) 145.600 MHz.

*b) 145.000 MHz.

*c) 145.125 MHz.

*d) 145.775 MHz.

[104.] Vhodna frekvenca repetitorja R7 (nova oznaka RV62) je:

*a) 145.175 MHz.

*b) 145.000 MHz.

*c) 145.125 MHz.

*d) 145.775 MHz.

[105.] Izhodna frekvenca repetitorja R4 (nova oznaka RV56) je:

*a) 145.600 MHz.

*b) 145.100 MHz.

*c) 145.650 MHz.

*d) 145.700 MHz.

[106.] Kateri del 70-centimetrskega pasu je v Sloveniji namenjen radioamaterjem?

*a) 430.000 MHz - 445.000 MHz.

*b) 430.150 MHz - 437.500 MHz.

*c) 432.000 MHz - 438.000 MHz.

*d) 430.000 MHz - 438.000 MHz.

[107.] Na katerem od nevedenih delov 70-centimetrskega pasu NE smejo oddajati operaterji III. razreda?

*a) 434.981 MHz - 438.000 MHz.

*b) 432.150 MHz - 432.500 MHz.

*c) 432.000 MHz - 432.150 MHz.

*d) 432.500 MHz - 432.600 MHz.

[108.] S kakšno največjo močjo je operaterjem I. razreda v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 432.335 MHz?

*a) 25 W.

*b) 100 W.

*c) 750 W.

*d) 1500 W.

[109.] S kakšno največjo močjo je operaterjem II. razreda v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 432.050 MHz?

*a) 10 W.

*b) 25 W.

*c) 100 W.

*d) 750 W.

[110.] S kakšno največjo močjo je operaterjem III. razreda v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 432.400 MHz?

*a) 25 W.

*b) 50 W.

*c) 100 W.

*d) 750 W.

[111.] S kakšno največjo močjo je radioamaterjem v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 432.850 MHz?

*a) 25 W.

*b) 50 W.

*c) 100 W.

*d) Na tej frekvenci ne smemo oddajati, ker je namenjena le radijskim svetilnikom.

[112.] S kakšno največjo močjo je radioamaterjem v Sloveniji dovoljeno oddajati na frekvenci 433.525 MHz?

*a) 25 W.

*b) 50 W.

*c) 100 W.

*d) 750 W.

[113.] Kateri del 70-centimetrskega pasu je namenjen izključno CW zvezam?

*a) 432.000 MHz - 432.500 MHz.

*b) 432.150 MHz - 432.500 MHz.

*c) 432.000 MHz - 432.150 MHz.

*d) 432.000 MHz - 432.200 MHz.

[114.] Kateri del 70-centimetrskega pasu je namenjen izključno SSB in CW zvezam?

*a) 432.000 MHz - 432.500 MHz.

*b) 432.150 MHz - 432.500 MHz.

*c) 432.000 MHz - 432.150 MHz.

*d) 432.000 MHz - 432.100 MHz.

[115.] Kateri del 23-centimetrskega pasu je v Sloveniji namenjen radioamaterjem?

*a) 1200.000 MHz - 1300.000 MHz.

*b) 1230.000 MHz - 1290.000 MHz.

*c) 1296.000 MHz - 1400.000 MHz.

*d) 1240.000 MHz - 1300.000 MHz.


next up previous
Next: Predpisi: mednarodnislovenski, CEPT Up: Izpitna vprašanja za radioamaterje Previous: Osnovni pojmi o radijskih

Andrej Souvent
Mon Jul 6 23:12:43 CEST 1998