next up previous
Next: Antene Up: Izpitna vprašanja za radioamaterje Previous: Elektromagnetno valovanje

Razširjanje radijskih valov

[768.] Za vertikalno polariziran elektromagnetni val je značilno:

*a) da je električna komponenta polja pravokotna na Zemljino površino.

*b) da je magnetna komponenta polja pravokotna na Zemljino površino.

*c) da je električna komponenta polja vzporedna z Zemljino površino.

*d) da ima val samo električno komponento polja, ki je pravokotna na Zemljino površino.

[769.] Za horizontalno polariziran elektromagnetni val je značilno:

*a) da je električna komponenta polja vzporedna z Zemljino površino.

*b) da je magnetna komponenta polja vzporedna z Zemljino površino.

*c) da je električna komponenta polja pravokotna na Zemljino površino.

*d) da ima val samo električno komponento polja, ki je vzporedna z Zemljino površino.

[770.] Do loma ali refrakcije valovanja pride:

*a) ko val zadene ob oviro.

*b) pri prehodu valovanja med snovmi z različnimi dielektričnimi konstantami.

*c) na robovih ovir, ki se nahajajo na poti valovanja.

*d) le vsako nedeljo popoldne.

[771.] Pojavu, ko valovanje na robovih ovir, ki se nahajajo na njegovi poti, spremeni smer, pravimo:

*a) odboj ali refleksija.

*b) lom ali refrakcija.

*c) uklon ali difrakcija.

*d) krivenčenje vala.

[772.] Kaj je glavni vzrok za nastanek elektronov in ionov v ionosferi?

*a) Visoka temperatura.

*b) Visok pritisk.

*c) Ultraviolično in rentgensko sevanje sonca in drugih zvezd.

*d) Nizka temperatura.

[773.] Kateri glavni pasovi sestavljajo ionosfero?

*a) A, B in C.

*b) Z0, Z1 in Z2.

*c) P, Q, R in S.

*d) D, E, F1 in F2.

[774.] Kako imenujemo val, ki se širi ob Zemljini površini?

*a) Površinski val.

*b) Troposferski val.

*c) Prostorski val.

*d) Obzemni val.

[775.] UKV se običajno razširja kot:

*a) površinski val.

*b) troposferski val.

*c) prostorski val.

*d) ionosferski val

[776.] Za katere vrste valov je značilno prostorsko ali ionosfersko razširjanje?

*a) Za dolge valove.

*b) Za srednje valove.

*c) Za kratke valove.

*d) Za ultra kratke valove.

[777.] Pri razširjanju valov se srečamo s pojavom mrtve cone. Katero področje tako imenujemo?

*a) To je področje, ki se nahaja med dosegom površinskega vala in vala, ki se odbije od ionosfere.

*b) To področje se nahaja znotraj dosega površinskega vala.

*c) To je področje, ki je predaleč od oddajnika, da bi ga dosegel prostorski val.

*d) To področje se nahaja zunaj dosega ionosferskega vala.

[778.] Od česa je odvisna emisija velikih količin UV in rentgenskega sevanja?

*a) Od aktivnosti Lune.

*b) Od Lunine mene.

*c) Od aktivnosti Sonca.

*d) Od dogajanja v ionosferi.

[779.] V kakšni medsebojni zvezi je število sončnih peg in jakost sevanja Sonca?

*a) Sevanje sonca je najmanjše takrat, ko je peg največ.

*b) Sevanje sonca je največje takrat, ko je peg največ.

*c) Jakost sevanja in število sončnih peg nimata nobene medsebojne povezave.

*d) Sonce seva vedno, pege pa se pojavijo le včasih.

[780.] Ali ionosfera v normalnih pogojih lahko odbija tudi valove UKV področij?

*a) Da, vedno.

*b) Da, vendar le valove s frekvenco 144MHz in 220MHz.

*c) Ne, saj valovi z zelo visoko frekvenco prebijejo ionosfero.

*d) Ne, saj UKV valovi ne morejo doseči ionosfere.

[781.] Ali F sloj lahko obstaja ponoči?

*a) Ne, saj obstaja le podnevi, ko sije sonce.

*b) Da. To je glavni sloj, ki omogoča vzpostavljanje dolgih zvez na kratkem valu.

*c) Ne, saj ponoči preide v E sloj.

*d) Ne, nikoli.

[782.] Kateri od navedenih slojev ionosfere je najbližji Zemlji?

*a) D.

*b) F1.

*c) E.

*d) F2.

[783.] Kateri od navedenih slojev ionosfere je najbolj oddaljen od Zemlje?

*a) E.

*b) F1.

*c) D.

*d) F2.

[784.] Najvišjo frekvenco vala, ki pod pravim kotom zadene ionosfero in se od nje še odbije, imenujemo:

*a) mrtva cona.

*b) MUF.

*c) kritična frekvenca.

*d) odbita frekvenca.

[785.] Kako označimo najvišjo frekvenco valovanja, ki se bo še odbilo od ionosfere, pri čemer je vpadni kot valovanja manjši od pravega kota?

*a) Kritična frekvenca.

*b) MUF.

*c) LUF.

*d) Odbojna frekvenca.

[786.] Kaj je frekvenca slabljenja?

*a) To je najvišja frekvenca, ki se na KV področju še lahko uporablja.

*b) To je najnižja še uporabna frekvenca za vzpostavljanje zvez s pomočjo površinskega vala.

*c) To je najvišja še uporabna frekvenca za vzpostavljanje zvez s pomočjo prostorskega vala.

*d) To je frekvenca, pri kateri se val zaradi izgub v napajalnem kablu v celoti absorbira.

[787.] Kako definiramo koristno uporabno frekvenčno območje na KV?

*a) Uporabno frekvenčno področje se nahaja pod LUF.

*b) Uporabno frekvenčno področje se nahaja nad MUF.

*c) Uporabno frekvenčno področje se nahaja med LUF in MUF.

*d) Uporabno frekvenčno področje se nahaja pod frekvenco slabljenja.

[788.] Kako imenujemo nihanje jakosti signala v zvočniku sprejemnika?

*a) Feding.

*b) Mikrofonija.

*c) Utripanje.

*d) Zavijanje.

[789.] Ali aktivnost sonca vpliva na razširjanje kratkih valov?

*a) Da.

*b) Da, vendar le za frekvence med 21 MHz in 30 MHz.

*c) Običajno ne.

*d) Ne, nikoli.

[790.] Ali letni čas in ura dneva vplivata na razširjanje kratkih valov?

*a) Da.

*b) Da, vendar le za frekvence pod 14 MHz.

*c) Običajno ne.

*d) Ne, nikoli.

[791.] Kako pravimo pojavu, ko v E sloju nastane področje z veliko koncentracijo elektronov?

*a) Temperaturna inverzija.

*b) Pojav oblakov.

*c) Sončni veter.

*d) Sporadični E sloj.

[792.] Kateri pojav omogoča vzpostavitev UKV zvez s pomočjo odboja od meteoritskih sledi?

*a) Temperaturna inverzija.

*b) Pojav oblakov.

*c) Odboj od lune.

*d) Odboj od ioniziranih sledi, ki jih ustvarijo meteoriti.

[793.] Kako imenujemo pojav, ko se v območju Zemljinega pola pojavi močno ioniziran del E sloja?

*a) Sporadični E sloj.

*b) Pojav ioniziranih oblakov.

*c) Aurora ali polarna svetloba.

*d) Meteoritske sledi.

[794.] Zaradi nepravilnosti v E sloju so v pozni pomladi in zgodnjem poletju možne dolge UKV zveze. Pojav je znan pod imenom transalpska propagacija ali s kratico TAP. Kako še drugače označujemo ta pojav?

*a) Sporadični E sloj.

*b) EME.

*c) FAI.

*d) MS.

[795.] Katera vrsta propagacije nam omogoča nenavadno dolge UKV zveze s postajami v južnem delu Afrike?

*a) TAP.

*b) MS.

*c) Aurora.

*d) TEP.

[796.] Kako označimo delo na UKV področjih, ko izkoristimo Luno kot pasivni reflektor?

*a) Delo preko umetnih satelitov.

*b) TAP.

*c) EME.

*d) Aurora.

[797.] Ali radioamaterji lahko vzpostavljajo zveze preko umetnih satelitov?

*a) Ne, sateliti so namenjeni komercialnim namenom.

*b) Ne, saj valovi frekvenčnih območij, ki so namenjeni radioamaterjem, ne morejo predreti ionosfere.

*c) Da, radioamaterji lahko vzpostavljajo zveze preko vseh satelitov, ki so v Zemeljskih orbitah.

*d) Da, radioamaterji lahko vzpostavljajo zveze preko amaterskih satelitov.

[798.] Kako vpliva višina antene na možnost vzpostavljanja dolgih (DX) zvez?

*a) Višina antene ni pomembna.

*b) Višje postavljena antena omogoča boljše vzpostavljanje dolgih zvez.

*c) Nižje postavljena antena omogoča boljše vzpostavljanje dolgih zvez.

*d) Anteno postavimo vedno čim nižje, ker je tako bolj varno.


next up previous
Next: Antene Up: Izpitna vprašanja za radioamaterje Previous: Elektromagnetno valovanje

Andrej Souvent
Mon Jul 6 23:12:43 CEST 1998