next up previous
Next: Razširjanje radijskih valov Up: Izpitna vprašanja za radioamaterje Previous: Radijski sprejemniki

Elektromagnetno valovanje

[741.] S kolikšno hitrostjo se širijo elektromagnetni valovi v praznem prostoru?

*a) 300000 m/s.

*b) 300000 m/h.

*c) 300000 km/s.

*d) 300000 km/h.

[742.] Kolikšna je valovna dolžina elektromagnetnega valovanja v praznem prostoru, če je njegova frekvenca 150 MHz?

*a) 20 km.

*b) 2 km.

*c) 20 m.

*d) 2 m.

[743.] Kolikšna je valovna dolžina elektromagnetnega valovanja v praznem prostoru, če je njegova frekvenca 30 MHz?

*a) 10 km.

*b) 1 km.

*c) 10 m.

*d) 1 m.

[744.] Kolikšna je frekvenca elektromagnetnega valovanja v praznem prostoru, če je njegova valovna dolžina 30 m?

*a) 1 MHz.

*b) 10 MHz.

*c) 100 MHz.

*d) 1 GHz.

[745.] Kolikšna je frekvenca elektromagnetnega valovanja v praznem prostoru, če je njegova valovna dolžina 0.03 m?

*a) 10 MHz.

*b) 100 MHz.

*c) 1 GHz.

*d) 10 GHz.

[746.] Kateri frekvenčni pas označuje kratica HF?

*a) 300 kHz - 3 MHz.

*b) 3 MHz - 30 MHz.

*c) 30 MHz - 300 MHz.

*d) 300 MHz - 3 GHz.

[747.] Kateri frekvenčni pas označuje kratica VHF?

*a) 300 kHz - 3 MHz.

*b) 3 MHz - 30 MHz.

*c) 30 MHz - 300 MHz.

*d) 300 MHz - 3 GHz.

[748.] Kateri frekvenčni pas označuje kratica UHF?

*a) 300 kHz - 3 MHz.

*b) 3 MHz - 30 MHz.

*c) 30 MHz - 300 MHz.

*d) 300 MHz - 3 GHz.

[749.] Kateri frekvenčni pas označuje kratica MF?

*a) 300 kHz - 3 MHz.

*b) 3 MHz - 30 MHz.

*c) 30 MHz - 300 MHz.

*d) 300 MHz - 3 GHz.

[750.] Kateri frekvenčni pas označuje kratica LF?

*a) 30 kHz - 300 kHz.

*b) 300 kHz - 3 MHz.

*c) 3 MHz - 30 MHz.

*d) 30 MHz - 300 MHz.

[751.] Katera oznaka v metrih podaja amatersko področje 21 MHz?

*a) 12 m.

*b) 15 m.

*c) 21 m.

*d) 20 m.

[752.] Katera oznaka v metrih podaja amatersko področje 7 MHz?

*a) 20 m.

*b) 30 m.

*c) 40 m.

*d) 80 m.

[753.] Katera oznaka v metrih podaja amatersko področje 1296 MHz?

*a) 23 m.

*b) 0.23 m.

*c) 0.13 m.

*d) 0.03 m.

[754.] Katera oznaka v metrih podaja amatersko področje 10 MHz?

*a) 30 m.

*b) 28 m.

*c) 27 m.

*d) 40 m.

[755.] Katera oznaka v metrih podaja amatersko področje 24 MHz?

*a) 10 m.

*b) 11 m.

*c) 12 m.

*d) 18 m.

[756.] Katero amatersko področje predstavlja oznaka '160m'?

*a) 2.0 MHz.

*b) 1.8 MHz.

*c) 18 MHz.

*d) 3.5 MHz.

[757.] Katero amatersko področje predstavlja oznaka '2m'?

*a) 50 MHz.

*b) 432 MHz.

*c) 220 MHz.

*d) 144 MHz.

[758.] Katero amatersko področje predstavlja oznaka '10m'?

*a) 50 MHz.

*b) 3 MHz.

*c) 28 MHz.

*d) 24 MHz.

[759.] Katero amatersko področje predstavlja oznaka '20m'?

*a) 15 MHz.

*b) 14 MHz.

*c) 18 MHz.

*d) 24 MHz.

[760.] Katero amatersko področje predstavlja oznaka '80m'?

*a) 1.8 MHz.

*b) 3.5 MHz.

*c) 4.5 MHz.

*d) 5.5 MHz.

[761.] Katero amatersko področje predstavlja oznaka '17m'?

*a) 10 MHz.

*b) 14 MHz.

*c) 18 MHz.

*d) 24 MHz.

[762.] Katero amatersko področje predstavlja oznaka '6m'?

*a) 30 MHz.

*b) 50 MHz.

*c) 90 MHz.

*d) 220 MHz.

[763.] Frekvenčni pas od 30 kHz do 300 kHz označujemo z oznako:

*a) LF.

*b) MF.

*c) HF.

*d) VHF.

[764.] Frekvenčni pas od 300 kHz do 3 MHz označujemo z oznako:

*a) LF.

*b) MF.

*c) HF.

*d) VHF.

[765.] Frekvenčni pas od 3 MHz do 30 MHz označujemo z oznako:

*a) LF.

*b) MF.

*c) HF.

*d) VHF.

[766.] Frekvenčni pas od 30 MHz do 300 MHz označujemo z oznako:

*a) LF.

*b) HF.

*c) VHF.

*d) UHF.

[767.] Frekvenčni pas od 300 MHz do 3 GHz označujemo z oznako:

*a) HF.

*b) VHF.

*c) UHF.

*d) SHF.


next up previous
Next: Razširjanje radijskih valov Up: Izpitna vprašanja za radioamaterje Previous: Radijski sprejemniki

Andrej Souvent
Mon Jul 6 23:12:43 CEST 1998