next up previous
Next: Mikrofonzvočnik, sklopi: ojačevalnik, Up: Izpitna vprašanja za radioamaterje Previous: Električni filtri

Nelinearni elementi: polprevodniki in elektronske cevi

[551.] Katera od naštetih snovi je tipičen predstavnik polprevodnikov?

*a) Kislina.

*b) Voda.

*c) Silicij.

*d) Teflon.

[552.] Kateri od naštetih elementov je tipičen predstavnik polprevodnikov?

*a) Zlato.

*b) Germanij.

*c) Aluminij.

*d) Svinec.

[553.] Ali dioda v zaporni smeri prepušča tok?

*a) Seveda, saj je tok v zaporni smeri veliko večji kot v prepustni smeri.

*b) Da, vendar je ta tok zelo majhen. Imenujemo ga tok nasičenja.

*c) Ne. Dioda v zaporni smeri ne prepušča toka.

*d) Ne, saj bi to uničilo diodo.

[554.] Kateri element prikazuje simbol?

*a) Diodo.

*b) Zenerjevo diodo.

*c) Fotodiodo.

*d) Varaktorsko diodo.

figure4690

[555.] Kateri element prikazuje simbol?

*a) Diodo.

*b) Zenerjevo diodo.

*c) LED.

*d) Triak.

figure4703

[556.] Ali tranzistor lahko uporabljamo tudi kot stikalo?

*a) Ne, tranzistorji so uporabni le v ojačevalnikih.

*b) Da, to je eden od možnih načinov uporabe tranzistorja.

*c) Ne, kot stikalo uporabljamo le diode.

*d) Da, vendar le tranzistor z efektom polja (FET).

[557.] Kaj prikazuje slika?

*a) Simbol za dve diodi.

*b) Simbol bipolarnega NPN tranzistorja.

*c) Simbol bipolarnega PNP tranzistorja.

*d) Simbol enospojnega tranzistorja (UJT).

figure4724

[558.] Katere priključke ima bipolarni tranzistor?

*a) Anodo in katodo.

*b) Anodo, katodo in vrata.

*c) Bazo, kolektor in emiter.

*d) Vrata, izvor in ponor.

[559.] Tokovno ojačenje tranzistorja v orientaciji s skupnim emitorjem izračunamo na osnovi:

*a) razmerja kolektorskega in emiterskoga toka.

*b) razmerja kolektorskega in baznega toka.

*c) razmerja emitorskega in baznega toka.

*d) zmnožka kolektorskega in baznega toka.

[560.] Kaj prikazuje slika?

*a) Simbol za bipolarni tranzistor.

*b) Simbol za MOSFET z vgrajenim kanalom.

*c) Simbol za enospojni tranzistor.

*d) Simbol za spojni FET.

figure4753

[561.] Kako označimo krmilno elektrodo pri MOSFET-u?

*a) K.

*b) G.

*c) S.

*d) B.

[562.] S katero elektrodo pri MOSFET-u vplivamo na velikost toka med izvorom in ponorom?

*a) Z bazo.

*b) S substratom.

*c) Z vrati.

*d) Z emitorjem.

[563.] Katera je poglavitna lastnost digitalnih integriranih vezij?

*a) Digitalna integrirana vezja imajo manjšo porabo od analognih integriranih vezij.

*b) Digitalna integrirana vezja poznajo le dve logični stanji.

*c) Digitalna integrirana vezja so veliko manjša od analognih, zato so tudi cenejša.

*d) Digitalna integrirana vezja so najprimernejša za izdelavo linearnih ojačevalnih stopenj.

[564.] Katera je poglavitna lastnost analognih integriranih vezij?

*a) Analogna integrirana vezja se uporabljajo samo v ojačevalnikih.

*b) Pri analognih integriranih vezjih izhodni signal zvezno sledi spremembi vhodnega signala.

*c) Analogna integrirana vezja imajo večjo porabo od digitalnih, zato se bolj grejejo.

*d) Analogna integrirana vezja se v praksi več uporabljajo, ker bolje poznamo njihovo delovanje.

[565.] Katero logično funkcijo lahko realiziramo z elementom, ki ga ponazarja simbol na sliki?

*a) Logični IN.

*b) Logični ALI.

*c) Negator.

*d) Schmitov prožilnik.

figure4798

[566.] Kaj nam ponazarja simbol na sliki?

*a) Operacijski ojačevalnik.

*b) Antenski ojačevalnik.

*c) Dvovhodna logična ALI vrata.

*d) Atenuator - slabilnik.

figure4811

[567.] Kljub silnemu napredku tehnologije na področju tranzistorjev elektronske cevi še niso popolno zgubile veljave. Kje jih danes najpogosteje srečamo?

*a) V vojaških postajah.

*b) V končnih stopnjah močnostnih ojačevalnikov.

*c) V večini računalnikov.

*d) V večini merilnih instrumentov.

[568.] Katera od naštetih tipov elektronskih cevi ima največ elektrod?

*a) Dioda.

*b) Trioda.

*c) Pentoda.

*d) Tetroda.


next up previous
Next: Mikrofonzvočnik, sklopi: ojačevalnik, Up: Izpitna vprašanja za radioamaterje Previous: Električni filtri

Andrej Souvent
Mon Jul 6 23:12:43 CEST 1998