next up previous
Next: Toknapetost, upornost Up: Izpitna vprašanja za radioamaterje Previous: Tekmovanja in diplome

Hamspirit, ARON

[365.] Ali se moraš v tekmovanjih držati pravil HAM SPIRITA?

*a) Da.

*b) Samo v mednarodnih tekmovanjih.

*c) Ne.

*d) Samo v tekmovanjih, ki jih organizira ZRS.

[366.] Kako ukrepaš, če opaziš, da nek radioamater krši HAM SPIRIT?

*a) Prijavim ga vodstvu radiokluba.

*b) Prijavim ga najbližji postaji policije.

*c) Opozorim ga in mu pomagam, da ne bo več delal napak.

*d) Prijavim ga na ZRS.

[367.] Kaj je HAM SPIRIT?

*a) Vonj, ki ga povzroča pokvarjena izhodna stopnja oddajnika.

*b) Vonj po gnjati na radioamaterskem pikniku.

*c) Pravila lepega vedenja radioamaterjev (radioamaterski bonton).

*d) Parapsihološki pojav.

[368.] Kaj je kodeks ARON?

*a) Kodeks slovenskih radioamaterjev za delo na tekmovanjih.

*b) Kodeks lepega obnašanja na radioamaterskih frekvencah.

*c) Kodeks aktivnosti slovenskih radioamaterjev ob nesrečah in nevarnostih.

*d) Zbirka pravil za radioamaterske diplome.

[369.] Katere so priporočene frekvence za aktiviranje omrežja ARON?

*a) 144.500 MHz, 438.500 MHz in 3500 kHz.

*b) 145.500 MHz, 433.500 MHz, repetitorji ZRS in 3700 kHz.

*c) 14.350 MHz, 21.350 MHz in 1296.350 MHz.

*d) Katerakoli frekvenca.

[370.] Kdo lahko sproži delovanje ARON-a?

*a) Vsak radioamater, če oceni, da je nesreča ali nevarnost takšnega obsega, da zahteva takojšnje aktiviranje omrežja za nevarnost.

*b) Vsak radioamater, če ga za to pisno pooblasti ZRS.

*c) Predsednik ali sekretar ZRS po dogovoru z Ministrstvom za notranje zadeve in ob privolitvi vlade Republike Slovenije.

*d) Radioamater, ki ima opravljen izpit I. razreda in ustrezno pooblastilo Zveze radioamaterjev Slovenije.

[371.] Ali je v nasprotju s predpisi, če radioamater operater oddaja izven frekvenčnih pasov predvidenih za radioamaterje?

*a) Da, v vsakem primeru.

*b) Da, razen če se odzove klicu v sili in ukrepa skladno s tem.

*c) Da, razen če želi oddati šifrirano sporočilo.

*d) Ne, v nobenem primeru.

[372.] Kako mora ravnati radioamater, kadar deluje omrežje za nevarnost?

*a) Takoj se mora javiti najbližji postaji policije.

*b) Po najboljši moči se mora ravnati po navodilih upravne postaje.

*c) Takoj mora izklopiti radijsko postajo.

*d) Takoj mora o tem obvestiti predsednika najbližjega radiokluba.

[373.] Kdaj lahko radioamaterji prenašajo sporočila za tretje osebe?

*a) Kadar je v nevarnosti človeško življenje, kadar pretijo večja gmotna škoda ali druge nesreče in nevarnosti večjih razsežnosti.

*b) Kadar se mu za to ponudi primerno plačilo.

*c) Nikoli.

*d) Kadar želi prijatelju narediti uslugo.

[374.] Ali sme radioamater operater sodelovati z radioamaterji v tujini pri organizaciji zvez ob nesrečah in nevarnostih?

*a) Ne, v nobenem primeru.

*b) Da.

*c) Ne, razen če ga za to pooblasti predsednik radiokluba.

*d) Ne, razen če dobi dovoljenje ZRS.

[375.] Ali obstaja kakšen mednarodni akt, ki ureja delovanje radioamaterjev ob nesrečah in nevarnostih velikih razsežnosti?

*a) Ne.

*b) Da, CEPT T/R 61-02.

*c) Da, ITU resolucija št. 640, ki je sprejeta na WARC v Ženevi, leta 1979.

*d) Da, to je kodeks ARON, ki ga morajo poznati radioamaterji po celem svetu.

[376.] MAYDAY je:

*a) mednarodni signal za nevarnost v radiotelegrafiji.

*b) posebna oznaka v mednarodnem tekmovanju za letnico rojstva operaterja.

*c) mednarodni signal za nevarnost v radiotelefoniji.

*d) mednarodni signal za konec zveze v radiotelegrafiji.

[377.] Signal tex2html_wrap_inline7944 je:

*a) mednarodni signal za konec zveze v radiotelegrafiji.

*b) mednarodni signal za nevarnost v radiotelegrafiji.

*c) signal, ki ga odda radijski svetilnik pred začetkom oddaje.

*d) mednarodni signal za nevarnost v radiofoniji.


next up previous
Next: Toknapetost, upornost Up: Izpitna vprašanja za radioamaterje Previous: Tekmovanja in diplome

Andrej Souvent
Mon Jul 6 23:12:43 CEST 1998