next up previous
Next: HamspiritARON Up: Izpitna vprašanja za radioamaterje Previous: Časovne coneUTC, UL

Tekmovanja in diplome

[356.] Ali je v tekmovanjih dovoljeno uporabljati večjo moč od predpisane?

*a) V tekmovanju lahko delamo s tako močjo, kot nam jo omogoča naša oprema.

*b) V tekmovanju ne smemo delati z močjo, ki je višja od predpisane oziroma višja, kot nam jo dovoljuje licenca.

*c) Da.

*d) Moč v tekmovanju ni predpisana.

[357.] Kaj storiš po končanem tekmovanju, v katerem si sodeloval?

*a) Uredim dnevnik in ga pošljem organizatorju tekmovanja.

*b) Nič, saj v tekmovanju ni potrebno voditi dnevnika.

*c) Nič, vse potrebno bo uredil organizator tekmovanja.

*d) Prepišem dnevnik in pošljem QSL kartice.

[358.] Na katerih od naštetih amaterskih področij ni tekmovanj?

*a) 50 MHz, 1.3 GHz, 10 GHz.

*b) 1.8 MHz, 28 MHz.

*c) 10 MHz, 18 MHz, 24 MHz.

*d) 7 MHz, 144 MHz, 432 MHz.

[359.] Katero od naštetih tekmovanj se odvija na UKV radijskih področjih?

*a) WW DX CONTEST.

*b) ARRL DX CONTEST.

*c) ALPE-ADRIA VHF CONTEST.

*d) IARU HF CHAMPIONSHIP.

[360.] Katero od naštetih tekmovanj se odvija na KV radijskih področjih?

*a) VHF IARU I. REGION.

*b) KV PRVENSTVO ZRS.

*c) ALPE-ADRIA UKV CONTEST.

*d) MARCONI MEMORIAL.

[361.] Kako se imenuje diploma, za katero radioamater izpolni pogoje, ko ima potrjene zveze s 100 'državami' (po radioamaterski razdelitvi) sveta?

*a) DXCC.

*b) WAZ.

*c) WAC.

*d) WAE.

[362.] Kako se imenuje diploma za zveze s 40 conami po CQ razdelitvi sveta?

*a) DXCC.

*b) WAZ.

*c) WAC.

*d) WAE.

[363.] Kako se imenuje diploma za zveze z vsemi kontinenti?

*a) DXCC.

*b) WAZ.

*c) WAC.

*d) WAE.

[364.] Kako se imenuje diploma za zveze z evropskimi državami?

*a) DXCC.

*b) WAZ.

*c) WAC.

*d) WAE.


next up previous
Next: HamspiritARON Up: Izpitna vprašanja za radioamaterje Previous: Časovne coneUTC, UL

Andrej Souvent
Mon Jul 6 23:12:43 CEST 1998