next up previous
Next: Časovne coneUTC, UL Up: Izpitna vprašanja za radioamaterje Previous: Dnevnik radijske postaje

QSL kartica

[331.] Katero velikost QSL kartice priporoča IARU?

*a) 10 x 15 cm.

*b) 9 x 15 cm.

*c) 9 x 14 cm.

*d) 10 x 14 cm.

[332.] Kateri je običajni način pošiljanja QSL kartic?

*a) Z letalsko pošto.

*b) Preko QSL biroja.

*c) Z običajno pošto.

*d) QSL kartic običajno ne pošiljamo.

[333.] Kaj je potrebno storiti, preden oddaš QSL kartice na QSL biro?

*a) Vse kartice zavijem v papir, tako da se ne poškodujejo.

*b) Kartice ločim po DXCC državah in jih ovijem s trakom.

*c) Na vsako kartico moram nalepiti znamko za poštnino.

*d) QSL kartice se običajno ne pošiljajo preko biroja.

[334.] Kateri od naštetih podatkov mora biti zapisan na QSL kartici?

*a) Opis postaje.

*b) Klicni znak korespondenta.

*c) Podatki o vremenu.

*d) Sprejet RS(T) raport.

[335.] Kateri od naštetih podatkov mora biti zapisan na QSL kartici?

*a) Opis antene.

*b) Sprejet RS(T) raport.

*c) Kratko vremensko poročilo.

*d) Podatek o vrsti oddaje.

[336.] Kateri od naštetih podatkov mora biti zapisan na QSL kartici?

*a) Uporabljeno frekvenčno področje.

*b) Podatek o uporabljeni postaji.

*c) Podatki o motnjah.

*d) Sprejet RS(T) raport.

[337.] Kateri od naštetih podatkov mora biti zapisan na QSL kartici?

*a) Opis antene.

*b) Oddan RS(T) raport.

*c) Kratko vremensko poročilo.

*d) Število potrjenih držav po DXCC.

[338.] Kateri od naštetih podatkov mora biti zapisan na QSL kartici?

*a) Sprejet RS(T) raport.

*b) Podatki o motnjah.

*c) Podatek o uporabljeni postaji.

*d) Dan, mesec in leto zveze.

[339.] Kateri od naštetih podatkov mora biti zapisan na QSL kartici?

*a) Opis antene.

*b) Kratko vremensko poročilo.

*c) Čas - ura začetka zveze.

*d) Število vzpostavljenih zvez v tekočem letu.

[340.] Katerega podatka ni potrebno napisati na QSL kartico?

*a) Oddanega RS ali RST raporta.

*b) Sprejetega RS ali RST raporta.

*c) Našega klicnega znaka.

*d) Podatka o frekvenčnem področju.

[341.] Ali je kaznivo, če radioamater ne pošilja QSL kartic?

*a) Da.

*b) Da, vendar le za operaterje I. in II. razreda.

*c) Ne, vendar je lepo, da kartice pošljemo vsaj tistim, od katerih smo QSL kartico prejeli.

*d) Ne, saj pošiljanje kartic ni priporočljivo, ker s tem obremenjujemo poštni promet.

[342.] Ali moramo na QSL kartico napisati UL lokator kraja, iz katerega je bila zveza vzpostavljena?

*a) Da.

*b) Da, vendar morajo to pisati le operaterji III. razreda.

*c) Obvezno to sicer ni, je pa zaželeno, saj nekateri radioamaterji zbirajo različne UL lokatorje in ta podatek potrebujejo.

*d) Ne, saj to nikogar ne zanima.


next up previous
Next: Časovne coneUTC, UL Up: Izpitna vprašanja za radioamaterje Previous: Dnevnik radijske postaje

Andrej Souvent
Mon Jul 6 23:12:43 CEST 1998