next up previous
Next: Osnovni pojmi o radijskih Up: Izpitna vprašanja za radioamaterje Previous: Izpitna vprašanja za radioamaterje

Zgodovina radioamaterstva, IARU, ZRS

[1.] Katerega leta so bila prenešena prva sporočila preko radijskih valov?

*a) 1903.

*b) 1895.

*c) 1907.

*d) 1899.

[2.] Katerega leta je bilo poslano prvo sporočilo preko radijskih valov iz Evrope v Severno Ameriko?

*a) 1923.

*b) 1899.

*c) 1903.

*d) 1934.

[3.] Kdaj je bila vzpostavljena prva radioamaterska zveza z odbojem od meteorskih sledi (MS)?

*a) 1923.

*b) 1939.

*c) 1955.

*d) 1966.

[4.] Kdaj je bila vzpostavljena prva radioamaterska zveza z odbojem od lune (EME)?

*a) 1945.

*b) 1960.

*c) 1968.

*d) 1950.

[5.] Katerega leta je začel delovati prvi radioamaterski satelit OSCAR?

*a) 1972.

*b) 1961.

*c) 1984.

*d) 1952.

[6.] Kaj je IARU?

*a) Mednarodno združenje za radijske komunikacije, ki deluje pod okriljem Združenih narodov.

*b) Mednarodna radioamaterska zveza.

*c) Zveza radioamaterjev ZDA in Kanade.

*d) Mednarodna organizacija za razvoj telekomunikacij v nerazvitih deželah.

[7.] Kdaj in kje je bila ustanovljena IARU?

*a) 1914 v New Yorku, ZDA.

*b) 1947 v mestu Atlantic City, ZDA.

*c) 1925 v Parizu, Francija.

*d) 1932 v Ženevi, Švica.

[8.] Na koliko regionov je organizacijsko razdeljena IARU?

*a) Na toliko kot je kontinentov, razen Antarktike, ker tam ni radioamaterjev.

*b) IARU ni razdeljena na regione.

*c) Na tri regione.

*d) Na dva regiona.

[9.] Kje je sedež IARU?

*a) V Franciji.

*b) V ZDA.

*c) V Švici.

*d) Na Japonskem.

[10.] V katerem regionu IARU je ZRS polnopravna članica?

*a) V 15. regionu.

*b) V 2. regionu.

*c) V 28. regionu.

*d) V 1. regionu.

[11.] Kdaj je bila ustanovljena Zveza radioamaterjev Slovenije?

*a) 1925.

*b) 1946.

*c) 1992.

*d) 1950.

[12.] Kdaj je bila Zveza radioamaterjev Slovenije sprejeta v IARU?

*a) 1946.

*b) 1990.

*c) ZRS ni članica IARU.

*d) 1992.

[13.] Kako radioamaterji postanejo člani Zveze radioamaterjev Slovenije?

*a) Na priporočilo najmanj dveh radioamaterjev, ki imajo klicni znak z eno črko v sufiksu.

*b) Z izvolitvijo na konferenci ZRS.

*c) Radioamaterji imajo status člana ZRS urejen s članstvom v enem od radioklubov, ki je združen v ZRS.

*d) Če opravijo določeno število prostovoljnih delovnih ur.


next up previous
Next: Osnovni pojmi o radijskih Up: Izpitna vprašanja za radioamaterje Previous: Izpitna vprašanja za radioamaterje

Andrej Souvent
Mon Jul 6 23:12:43 CEST 1998